Berichten

Appartementsgebouwen Grou van de baan. Dronefoto Friesland: Press4All

Bouw appartementsgebouwen Groene Kruis terrein Grou onwaarschijnlijk

Grou – Woensdagavond heeft de raad van Leeuwarden volmondig ingestemd met de motie ‘Omarmen Visie Grou’ Daarnaast komt er een motie om af te zien van appartementsgebouwen op het Groene Kruis terrein.  Het houdt niet in dat er niet gebouwd kan worden, daarvoor moet het bestemmingsplan herzien worden. Het terrein aan de Wilhelminastraat is nu in gebruik als parkeerterrein.

Wethouder de Haan sprak uit dat er wel gekeken moet worden naar de herbestemming van het terrein. Daarover wil hij graag met het dorp Grou in gesprek gaan. De gemeenteraad ziet de wijze waarop Grou in volle breedte bij diverse projecten in het dorp betrokken is, en met de gemeente hierover praat, een werkwijze is die aansluit op de Omgevingswet van 2022. 

Ontwikkelingsplan Groene Kruis Terrein Grou

FNP vraagt uitstel ontwikkelingsplan Groene Kruis locatie

Grou – De FNP fractie van de gemeente Leeuwarden heeft vandaag gevraagd de presentatie van het voorontwerp van het ontwikkelingsplan Groene Kruis terrein uit te stellen.

De vraag werd vandaag schriftelijk voorgelegd aan wethouder Hein de Haan van de gemeente Leeuwarden. De presentatie van het voorontwerp ontwikkelingsplan zou op 7 januari plaatsvinden. FNP wil de presentatie van het voorontwerp bestemmingsplan Grou – herstructurering woningbouw Nijdjip graag opschuiven.

Ontwikkelingsplan Groene Kruis Terrein Grou

Actuele situatie bij het terrein voormalig Groene Kruis gebouw – Foto: Press4All

Betrokkenheid

De FNP fractie Leeuwarden is van mening dat het onderwerp meer inspraak en betrokkenheid van de inwoners van Grou verdient. Omdat de informatiebijeenkomst van 14 januari is afgelast, vanwege Covid-19, kunnen Grousters niet hun visie of mening geven over het terrein. Ook meent de FNP dat Plaatselijk Belang Grou het recht heeft om hun visieplannen voor te leggen aan de inwoners van het dorp

Informatiebijeenkomst

De FNP fractie Leeuwarden is dan ook van mening dat er eerste een informatiebijeenkomst moet komen over dit onderwerp. Daarna kan het voorontwerp van het genoemde ontwikkelingsplan ter inzage komen te liggen.