Berichten

Topcraft Consoleboot gestolen in Grou

Getuigen gezocht van diefstal Topcraft consoleboot uit Grou.

Grou – De eigenaar en de politie van Leeuwarden zijn op zoek naar getuigen van een diefstal in Grou. Het gaat om een Topcraft consoleboot met trailer die werd ontvreemd.

De diefstal vond plaats in de nacht van woensdag 12 op donderdag 13 augustus. Het ging hierbij om een Topcraft consoleboot met Honda 10 PK 4 takt motor en trailer. Dit geheel was gestald bij Aqua Marina aan de Meersweg in Grou. De eigenaar en de politie doen een dringende oproep aan eventuele getuigen van de diefstal dit te melden bij de politie in Leeuwarden. Men kan bellen naar nummer 0900-8844.

Topcraft Consoleboot gestolen in Grou

Dit is de Topcraft Consoleboot met trailer die werd gestolen bij Aqua Marina aan de Meersweg in Grou. Foto: Eigenaar.

 

Cursus AED in Grou

AED-apparaat voor reanimatie gestolen in Grou

Grou – In de nacht van woensdag op donderdag is rond 03:00 uur een zogeheten AED reanimatieapparaat gestolen in Grou. Voor een goede dekking is het belangrijk dat deze levensreddende apparaten overal beschikbaar zijn.

Kaart van plekken waar reanimatieapparaten in Grou beschikbaar zijn.

Bij de politie kwam een melding binnen dat de AED bij de Regiobank aan de Parkstraat is gestolen. Dit hartmassageapparaat is een medisch hulpmiddel voor het toepassen van borstcompressies in het juiste tempo en de juiste diepte bij een reanimatie. De apparaten kunnen gebruikt worden bij de reanimatie van volwassenen en kinderen vanaf ongeveer 8 jaar.

Er is nog in de omgeving gezocht, maar helaas is de AED en de mogelijke dief niet aangetroffen.

Klok met gevel klokkenmakerij Grou

18e eeuwse in Grou gemaakte kostbare klok gestolen

Grou / Delden – Uit kasteel Twickel in Delden (Overijssel) is in de nacht van zondag op maandag een klok met een waarde van vele tienduizenden euro’s gestolen. De inbrekers sloegen rond 02.00 uur toe door een luik en een raam forceren. Het blijkt dat het kostbare uurwerk ooit door de Grouster klokkenmakersfamilie Andriesse is gemaakt.

De Overijsselse politie meldt dat er buiten het kostbare uurwerk verder niets is gestolen. Verder schrijft de politie dat het hier gaat om een zeer bijzondere klok van hoge waarde. Deze waarde wordt geschat op vele tienduizenden euro’s.

Grou was in de 18de eeuw een belangrijk centrum van klokkenmakers. Al in 1726 bloeide deze industrie. In Grou werden de meer luxe en verfijnde klokken gemaakt.

HalbertsmasPleinKlokgevel

Waar nu het Kompas is, was vanaf de 18e eeuw de klokkenmakerij van de familie Andriesse gevestigd. Foto: Press4All

Klokkenmakers in Grou

Johannes Andriesse  (1719 – 1776) is de oudst bekende klokkenmaker. Van hem is bekend dat hij de eerste klokkenmaker in Fryslân is geweest, die naast stoeltjes- en tafelklokken, de staartklok in de handel bracht. Het huis aan het Halbertsma’s Plein 13, waar hij en zijn tweede vrouw Anderske Klases hebben gewoond, is herkenbaar aan de top van het halsfront waarop hun voorletters (I. A. en A. K.) staan aan weerszijden van een tafelklok en het jaartal 1764.

Klokgevel met kenmerkende klok als herkenningspunt van de klokkenmakerij

Klokgevel met kenmerkende klok als herkenningspunt van de klokkenmakerij. Foto: Press4All

Van 1752 tot 1820 hebben in dit pand drie generaties klokkenmakers gewoond. Zoon Klaas Johannes Andriesse werd in 1761 geboren en van hem zijn ook verscheidene klokken bewaard gebleven. Van Johannes Klazes Andriesse, het derde geslacht in deze familie, werd bij zijn overlijden in 1820 vermeld dat hij ‘Meester Horologie- en uurwerkmaker’ was. Hoewel de familie Andriesse de bekendste familie klokkenmakers is geweest, waren zij zeker niet de enige.

Centrum van klokkenmakers

Tot een andere familie van klokkenmakers behoorde Rinse Durks, als zodanig al voor 1750 werkzaam en in 1787 overleden. Sipke Rinses, vrijwel zeker een zoon, overleed in 1830. Nog een bekende naam is Douwe Jelles Tasma, in 1753 geboren en overleden in 1845. In het tweede kwart van de 19de eeuw werden er waarschijnlijk alleen nog eenvoudige stoeltjes- en staartklokken gemaakt en hersteld. Omstreeks 1855 was de klokkenmakersindustrie definitief uit Grou verdwenen.

Bron: Dorpsarchief Grou en Leeuwarder Courant. Foto klok: Twitter kasteel Twickel.