Berichten

verkiezingen

In de gemeente Leeuwarden kan iedereen stemmen

Grou / Leeuwarden – Voor de Tweede Kamer verkiezingen op 22 november maakt de gemeente Leeuwarden het mogelijk dat iedereen die dat wil, kan gaan stemmen. Er zijn extra voorzieningen voor kiezers met een beperking. Nieuw is de verkiezingstaxi die beschikbaar is voor vervoer naar het stembureau.

Gratis verkiezingstaxi

De verkiezingstaxi is een nieuwe, gratis, service voor mensen die moeilijk lopen of een andere beperking hebben. Inwoners die gebruik van de verkiezingstaxi willen maken worden van huis opgehaald en naar een goed bereikbaar stemlokaal bij hen in de buurt gebracht. Vanzelfsprekend wordt men na het stemmen weer thuisgebracht. Van deelnemers wordt gevraagd om vooraf een afspraak te maken met taxi Witteveen die het vervoer verzorgd. Een afspraak kan gemaakt worden tot dinsdag 21 november 12.00 uur.

Extra toegankelijk stembureau

Ieder stembureau in de gemeente Leeuwarden is toegankelijk voor rolstoelen van standaardformaat en rollators. Er is een extra toegankelijk stembureau ingericht in poppodium Neushoorn (Ruiterskwartier 41, Leeuwarden). Er zijn 2 invalidenparkeerplaatsen naast De Harmonie (schuin tegenover Neushoorn) Op verkiezingsdag 22 november worden er extra invalidenparkeerplaatsen bij Neushoorn ingericht. Buslijn 6 stopt 2 keer per uur bij het stembureau.

In stembureau Neushoorn kunnen mensen met een visuele beperking stemmen met een stemmal. In de ochtenduren is er een tolk Nederlandse gebarentaal in het stembureau aanwezig en er is een extra groot stemhokje voor scootmobielen en rolstoelen van afwijkend formaat.

 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie Grou.

Praat mee over de nieuwe riool- en waterzorgheffing

Grou – De gemeenteraad geeft inwoners van Grou op woensdag 11 oktober 2023 gelegenheid om in te spreken op de plannen voor de nieuwe Riool- en Waterzorgheffing in 2024. Omdat deze maatregel ook ons aangaat nodigt de gemeenteraad inwoners van Grou en de rest van de gemeente Leeuwarden uit om haar mening te geven.

Wat verandert er?

Door klimaatverandering hebben we te maken met extremer weer. Door hevige buien kan de  bereikbaarheid (bijvoorbeeld van hulpdiensten) verslechteren en het kan zorgen voor uitval van belangrijke functies zoals stroomvoorziening.

 Riool- en waterzorgtarief

De raad heeft in december 2022 besloten om de rioolheffing op te delen in een riool- en waterzorgtarief.  De opbrengsten voor het riooltarief worden gebruikt voor het onderhoud van het rioolstelsel. Met de opbrengsten van het waterzorgtarief maken we ruimte voor regenwater en geven het een tijdelijke plek. We vangen het regenwater op tijdens piekbuien en gebruiken het bijvoorbeeld in tijden van droogte.

 Waterzorgtarief

De grootste verandering is dat iedereen straks het deel waterzorgtarief gaat betalen. Door de rioolheffing op te delen in een riool- en waterzorgtarief gaan alle inwoners het deel waterzorgtarief betalen en daardoor mee betalen aan de maatregelen om bijvoorbeeld wateroverlast te voorkomen. Hiervoor is gekozen omdat iedereen er voordeel bij heeft dat de stad en dorpen goed bereikbaar zijn.  In de huidige situatie betalen inwoners zonder rioolaansluiting geen rioolheffing. In de nieuwe situatie gaan deze inwoners betalen voor het waterzorgtarief.

Uw mening is belangrijk

De gemeenteraad wil weten hoe u hierover denkt. Wilt u uw mening geven? Graag! Dat kan op 2 manieren. U kunt komen inspreken bij de vergadering van de raad op woensdag 11 oktober om 19.00 uur. Vooraf graag even aanmelden bij de griffie via griffie@leeuwarden.nl of via 058-2332372 U kunt ook schriftelijk uw mening geven door een mail te sturen aan griffie@leeuwarden.nl. Wij zorgen dan dat dit bij de raad komt.

Alle stukken die bij dit onderwerp horen staan op de website van de raad https://leeuwarden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/27580c18-f0fc-47ff-84df-fc02b3073090hier staat ook de link naar de livestream om de vergadering op 11 oktober te volgen.

brievenbus

Wel eens een onduidelijke brief van de gemeente ontvangen?

Grou / Leeuwarden – Inwoners die een brief van de Gemeente Leeuwarden onduidelijk vinden, kunnen deze vanaf woensdag 13 september inleveren bij een speciale brievenbus in de hal van het gemeentehuis te Leeuwarden. Deze brievenbus wordt op woensdagochtend 13 september vanaf 11:10 uur officieel geopend door wethouder Nathalie Kramers en een taalambassadeur van Stichting ABC.

Eigen brieven verbeteren

Als gemeente Leeuwarden willen we graag dat alle inwoners onze brieven snappen. Is een brief onduidelijk? Dan horen we dit graag. Daarom staat er vanaf vandaag een brievenbus in de hal van het gemeentehuis waar inwoners onduidelijke brieven van de gemeente in kunnen doen. Met de brievenbus willen we kijken hoe we onze eigen brieven kunnen verbeteren. Inwoners kunnen hun brieven -voorzien van contactgegevens- in de brievenbus stoppen. We nemen dan contact met ze op om samen te kijken hoe de brief beter kan. Een (foto)kopie van de brief kan ook gemaild worden naar retour@leeuwarden.nl.

Duidelijke taal is voor iedereen belangrijk

Wethouder Nathalie Kramers: “We willen communiceren op een manier die iedereen begrijpt. Daarom zetten we deze stap, zodat alle brieven die wij sturen duidelijk zijn voor de ontvanger. Duidelijke taal is niet alleen belangrijk voor degenen die moeite hebben met lezen en schrijven. Het is belangrijk voor ons allemaal. Duidelijke en heldere taal vermindert verwarring en maakt informatie toegankelijker. We doen ons best, maar het kan altijd beter.”

Week van Lezen en Schrijven

Van 8 tot en met 14 september is de Week van Lezen en Schrijven. Tijdens deze landelijke actieweek wordt aandacht gevraagd voor de aanpak van laaggeletterdheid. Ook de gemeente Leeuwarden doet hieraan mee. In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Het is een groep die vaak niet bereikt wordt door de overheid. Een van de oorzaken hiervan is dat sommige informatie onbegrijpelijk of onduidelijk is. Het streven is dat iedereen mee kan doen: ook met het lezen en begrijpen van teksten en boodschappen van de overheid.

Over Stichting ABC

Stichting ABC is een organisatie van en voor laaggeletterden in heel Nederland. Stichting ABC verzorgt onder andere voorlichting en testpanels voor gemeenten en organisaties over begrijpelijke communicatie. Zij laten zien hoe je ervaringsdeskundigen kunt betrekken bij het begrijpelijker maken van je communicatie.