Berichten

Energiekosten Vergoeding gemeente Leeuwarden

Aanvragen energievergoeding verlengd tot 1 juli

Grou – De gemeente Leeuwarden wil inwoners die moeite hebben om de energierekening te betalen graag helpen. Vanaf december komen daarom ook studenten en inwoners met een iets hoger inkomen in aanmerking voor een vergoeding van de energiekosten. Om zoveel mogelijk inwoners hiervan te laten profiteren, is de aanvraag voor deze vergoeding verlengd naar 1 juli 2023.

Vergoeding tot € 1.300,-

De energievergoeding kan aangevraagd worden door huishoudens met een inkomen van 125% tot 150% van de bijstandsnorm. De vergoeding is € 300,-, € 500,-, of € 800,- en is afhankelijk van het inkomen. Ook studenten kunnen de vergoeding per huishouden aanvragen. Het inkomen moet lager zijn dan 150% van de bijstandsnorm en de vergoeding ligt tussen de € 300,- en € 1300,-. De vergoedingen konden aangevraagd worden tot 1 maart 2023, dit is nu verlengd naar 1 juli 2023.

Eenvoudige check

Wethouder Hein Kuiken moedigt inwoners aan om te checken of ze recht hebben op energievergoeding: ‘Lang niet alle inwoners hebben door dat ze een vergoeding kunnen krijgen. Bijvoorbeeld omdat ze een betaalde baan hebben. Vaak klopt dit niet. We zien dat veel inwoners geld voor energiekosten laten liggen. Dat is zo zonde. We willen als gemeente graag helpen.’

Inwoners van de gemeente Leeuwarden die willen weten of ze voor een vergoeding in aanmerking komen, kunnen dit eenvoudig checken op www.leeuwarden.nl/energiecheck.

Vergoeding voor lage inkomens

De huishoudens met een laag inkomen (onder 125% van de bijstandsnorm) hebben over 2022 recht op een energietoeslag van € 1.300,-. Plus een extra bedrag van € 500,-. Deze huishoudens krijgen ook in 2023 een vergoeding, als zij nog aan de voorwaarden voldoen. De uitkering van de energietoeslag 2023 loopt wel vertraging op. Deze toeslag mag pas worden uitgekeerd als het wetgevingstraject in de Tweede Kamer is afgerond. Het Rijk heeft aangegeven dat gemeenten hierop moeten wachten.

Leeuwarden sluit zich aan bij Convenant Lokale Overheid om schulden inwoners te beheersen.

Gemeente Leeuwarden helpt inwoners sneller en beter bij schulden

Leeuwarden sluit zich als eerste Friese gemeente per 1 maart 2023 aan bij het Convenant Lokale Overheid. Dat betekent dat de organisatie actief samenwerkt aan schuldenrust en sneller zaken regelt bij vragen over schulden.

Verantwoordelijkheid nemen als schuldeiser

Als inwoners schulden hebben, heeft een gemeente soms een dubbelrol: aan de ene kant die van schuldhulpverlener en aan de andere kant die van schuldeiser. Wethouder Hein Kuiken geeft aan dat de gemeente Leeuwarden inwoners beter en sneller wil helpen bij schulden: ‘Problematische schulden zijn meestal een enorme last op iemands schouders. We hebben als schuldhulpverlener al een belangrijke rol om inwoners hierbij te helpen. Maar in de rol van schuldeiser kunnen we ook een grote bijdrage leveren. Deze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen we graag.’

Convenant Lokale Overheid

De Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) sluit convenanten af met schuldeisers. In het Convenant Lokale Overheid zijn afspraken opgenomen over schuldregelen. En over de intakefase en de stabilisatiefase van het schuldhulpverleningsproces.

Afvaltarieven gemeente Leeuwarden 2023

Wat zijn in Grou de kosten van de grijze container in 2023?

Grou – Vanaf 1 januari 2023 gaan alle inwoners in gemeente Leeuwarden op een andere manier betalen voor het aanbieden van restafval. Het vaste tarief is lager dan in 2022. Inwoners die goed scheiden zullen komend jaar voordeliger uit zijn. Hiermee stimuleert de gemeente dat inwoners hun afval beter scheiden. De te verbranden afvalberg wordt kleiner en het is beter voor het milieu. Daarbij wordt er bespaard op de kosten voor het verbranden van afval. Woensdag 21 december heeft de gemeenteraad de definitieve tarieven vastgesteld.

Wat betekent dit voor huishoudens?

Vanaf 2023 wordt de afvalstoffenheffing opgesplitst in twee delen: een vast bedrag en een variabel tarief voor restafval. De hoogte van het variabele tarief is afhankelijk van hoe vaak iemand de Sortibak (grijze container) aan de weg zet en het gewicht van hun afval. Wie gebruik maakt van een ondergrondse container betaalt per klepbeweging. Voor de gescheiden inzameling van groen- fruit- en tuinafval, textiel, papier en glas hoeft niet te worden betaald. Dit zijn grondstoffen die door bronscheiding goed kunnen worden hergebruikt.

Vaste tarieven

  • Eenpersoonshuishouden: 191,22 euro per jaar.
  • Meerpersoonshuishouden: 286,83 euro per jaar.

Variabel deel voor restafval

  • Bedrag per kilogram in de grijze Sortibak bij huis laten legen: €0,09 per kilo.
  • De grijze Sortibak bij huis laten legen: €1,00 per keer.
  • Zak in de ondergrondse restafvalcontainer:  €0,73 per klepbeweging.

Wanneer betaalt een inwoner?

  • De rekening voor alleen het vaste tarief van de afvalstoffenheffing krijgen inwoners in februari 2023.
  • In februari 2024 ontvangen inwoners de afrekening van het variabele tarief van 2023 en de rekening voor het vaste bedrag van 2024.

De hoeveelheid restafval die inwoners hebben, is te bekijken via de Omrin afvalapp. Hiervoor moeten inwoners een account aanmaken. Binnenkort is het ook mogelijk via belastingbalie.leeuwarden.nl de hoeveelheid aangeboden restafval te bekijken.

Grip op eigen afvaltarief

Gemeente Leeuwarden wil met een tarief op restafval inwoners aanmoedigen afval beter te scheiden, zodat minder afval hoeft te worden verbrand en meer grondstoffen behouden blijven. Wethouder Evert Stellingwerf: “Goed Terecht in Leeuwarden leidt tot een eerlijker, effectiever en duurzamer afvalbeleid. Het is eerlijker, omdat je als inwoner van de gemeente nu zelf grip krijgt op je eigen afvaltarief door afval beter te scheiden. Nu betalen huishoudens die goed scheiden mee aan huishoudens die daar geen moeite voor doen. Bij de 170 gemeentes die dit afvalbeleid al hebben ingevoerd blijkt ook dat het heel effectief is, want er gaat meer gft in de groene bak, meer glas in de glasbak, papier in de papierbak en textiel in de textielbak. Het resultaat is minder restafval en dat is veel beter voor het milieu,”.

Tegemoetkomingen en regelingen

Om inwoners te helpen, is er een aantal tegemoetkomingen en regelingen. Bijvoorbeeld voor inwoners met een laag inkomen of veel afval vanwege een medische aandoening. Ook zijn er regelingen voor grofvuil en zwerfafval. Op de website www.goedterechtinleeuwarden.nl staat alle informatie over deze nieuwe aanpak.