Berichten

koningsdag

Arriva zet extra en langere treinen in op Koningsnacht- en dag

Op Koningsnacht- en dag rijden er in Fryslân en Groningen langere en extra treinen van Arriva. De bussen van de maatschappij rijden op Koningsdag volgens een zaterdagdienstregeling.

De extra lange treinen rijden op Koningsnacht vanaf 23.00 uur tussen Leeuwarden en Groningen. Op Koningsdag vertrekken deze vanaf 21.00 uur. Om 00.24 gaat er een extra trein van Groningen naar Leeuwarden.

Overdag rijdt Arriva met langere treinen op de tijdstippen dat extra drukte wordt verwacht. Tussen Leeuwarden – Stavoren, Leeuwarden – Groningen, Groningen Veendam/Weener en Groningen Delfzijl is dit van 12.00 tot 18.00 uur.

Bussen volgens zaterdagdienstregeling

De bussen van Arriva gaan op Koningsdag volgens een zaterdagdienstregeling. Dat betekent dat er vroeg in de ochtend minder bussen de weg op gaan.

Bron tekst en foto: www.leomiddelse.nl

huishoudelijk afval gemeente leeuwarden

Aantal kilo´s huishoudelijk afval in gemeente Leeuwarden afgelopen jaren gestegen

Het leek tussen 2007 en 2013 in de gemeente Leeuwarden de goede kant op te gaan, waar het betreft het aantal geproduceerde kilo’s huishoudelijk afval per hoofd van de bevolking. Dat daalde volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek van 590 kilo naar 482,1 kg. Daarna nam het aantal kilo’s weer flink toe, met als hoogtepunt 2020*, naar 562 kg. 

Hoewel er in 2021* weer een kleine trendbreuk is naar 542,7 is er dus aanmerkelijk meer afval per hoofd van de bevolking dan in 2013. Toen lag het niveau dus 60,6 kilo lager. De gemeente hoopt met het nieuwe diftar beleid (beter scheiden van afval red.) dit aantal kilo’s flink naar beneden te brengen. Volgens die cijfers zijn de inwoners van de provincie Friesland de laatste jaren verantwoordelijk voor gemiddeld 621 kilo afval per persoon.

Restafval

Er ligt dus een flinke taak voor de gemeente Leeuwarden en haar inwoners om het aantal kilo’s afval terug te brengen. De overheid heeft als doelstelling voor 2025 een maximum van 30 kilo restafval per persoon per jaar. Het gedeelte restafval beslaat op dit ogenblik een derde van ons huishoudelijk afval. Vooral tijdens de coronaperiode hadden we te maken met meer afval. Onder huishoudelijk afval valt plastic, tuinafval, papier, etensresten, maar ook metaal, glas en textiel tellen mee. Deze cijfers zijn exclusief bedrijfsafval. 

Via deze link zijn de cijfers van het CBS te bekijken.

* Bron CBS: Dit zijn voorlopige cijfers die bij de definitieve vaststelling nog af kunnen wijken.

NK Tegelwippen

Doen we in Grou ook mee met NK Tegelwippen?

De gemeente Leeuwarden doet dit jaar weer mee met de landelijke actie NK Tegelwippen. Het doel dit jaar is om de score van het aantal gewipte tegels uit 2021 te verbeteren. Toen werden er 27631 tegels uit tuinen en gemeentelijke projecten in Leeuwarden vervangen door groen. Het NK Tegelwippen is van 21 maart tot 31 oktober 2023.

Oproep

Iedereen kan meedoen met het NK Tegelwippen. Bijvoorbeeld door onnodige tegels door groen te vervangen in de eigen voor-, achter-, of geveltuin, op het bedrijventerrein of door met buren een Steenbreekactie in de buurt te organiseren. Daarbij is het belangrijk om het aantal tegels door te geven aan de landelijke Tegelteller via https://nk-tegelwippen.nl/. Zo houdt de organisatie per gemeente bij hoeveel tegels er vervangen worden. Niet alleen tegels tellen mee, maar ook andere soorten verstening, zoals klinkers, grind e.d.

Tegeltaxi

De gemeente Leeuwarden doet met eigen groenprojecten ook mee met het NK Tegelwippen. Daarnaast helpt de gemeente deelnemers aan het NK door de inzet van de Tegeltaxi, de Blauwdruk Steenbreek en verschillende subsidies voor meer groen en slim omgaan met water in de tuin.

  • Tegeltaxi: Wie de tegels zelf niet kan afvoeren, kan de tegels aanmelden voor de Tegeltaxi. Deze vrachtwagen van de gemeente Leeuwarden haalt tegels in de straat op. Meer info over de ophaaldata en voorwaarden volgt en is binnenkort te vinden op www.groenleeftinleeuwarden.nl.
  • De Blauwdruk Steenbreek is een stappenplan met handige tips over hoe men zelf met de buurt een Steenbreekactie kan organiseren. Dit stappenplan is te downloaden op www.groenleeftinleeuwarden.nl.
  • Op de website www.leeuwarden.nl staat alle informatie over diverse klimaatsubsidies om een terrein te vergroenen, zoals de subsidie voor het vergroenen van tuinen, korting voor de aanschaf van een regenton, de aanleg van een groen dak en het afkoppelen van de regenpijp van het riool.

NK Tegelwippen

Bij het NK Tegelwippen draait de strijd om welke gemeente, samen met inwoners en bedrijven, de meeste tegels kan vervangen voor planten. In totaal doen er dit jaar 150 gemeenten mee. Het NK Tegelwippen maakt deel uit van de campagne ‘Een Groener Nederland begint in je eigen tuin’. Dit is een samenwerking van onder meer overheden, brancheorganisaties, natuurclubs, waterbeheerders en tuinorganisaties. Zij slaan de handen ineen om de Nederlandse tuinen klimaatbestendiger te maken en de biodiversiteit te bevorderen – samen met de inwoners. Meer informatie over het NK Tegelwippen is te vinden op www.nk-tegelwippen.nl.