Berichten

Open dag Fumo Grou

Weerman Gerrit Hiemstra komt naar open dag FUMO in Grou

Grou – Klimaatverandering, circulaire economie en de energietransitie. Belangrijke, actuele thema’s die in het middelpunt van de belangstelling staan. Het zijn de onderwerpen waar ze zich als omgevingsdienst  mee bezighouden. Hoe ze dat doen? Dat laten de mensen van FUMO in Grou graag zien tijdens de open dag op vrijdagmiddag 21 april in Grou. Gastspreker Gerrit Hiemstra verwacht een stralende dag met een hoge opkomst

Voor een schoon en veilig Fryslân

De FUMO is de omgevingsdienst van Fryslân. Ze behandelen vergunningaanvragen en houden toezicht op het milieu en de natuur. Daarnaast geven ze advies over specialistische onderwerpen zoals geur, bodem, energie en duurzame ontwikkeling. Dat doen ze voor de inwoners en bedrijven van Fryslân. In opdracht van de 18 Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân.

Vanuit het kantoor in Grou werken 185 enthousiaste en klantgerichte professionals. Ze zijn vriendelijk, soms streng, maar altijd rechtvaardig. En ze delen een gezamenlijke passie: een schoon en veilig Fryslân. Voor nu en voor later.

Gerrit Hiemstra

Weerman en duurzaam ondernemer Gerrit Hiemstra weet als geen ander wat de oorzaken zijn van klimaatverandering en de gevolgen voor natuur en milieu. Hij weet ook heel duidelijk te vertellen wat we nu moeten doen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Waarbij er een belangrijke rol is voor de overheid. Vorig jaar kreeg Gerrit Hiemstra de Machiavelliprijs voor zijn bijdrage aan de communicatie tussen politiek, overheid en burgers. Ter gelegenheid van de open dag van de FUMO komt Gerrit Hiemstra special naar Grou om zijn boodschap uit te dragen.

Programma

We bieden de bezoekers van de open dag een afwisselend programma. Naast gastsprekers Gerrit Hiemstra hebben we een informatiemarkt, workshops, presentaties en demonstraties. We sluiten af in het gezellige FUMO-café met een hapje, drankje, muziek en een pubquiz.

Het complete programma ziet er als volgt uit:

12.30 uur Opening
13.00 – 16.00 uur Informatiemarkt
13.00 – 14.00 uur Workshop ronde 1
14.00 – 15.00 uur Gastspreker Gerrit Hiemstra
15.00 – 16.00 uur Workshop ronde 2
16.00 – 17.00 uur FUMO-café
17.00 uur Einde open dag

Meld je aan!

Wil je ook naar de open dag van de FUMO komen? Meld je dan aan op fumo.nl/opendag. Dan weten wij ongeveer hoeveel bezoekers we kunnen verwachten. En stel nou dat je op het laatste moment besluit om naar de open dag te komen, maar je hebt je niet aangemeld? Dan ben je uiteraard ook van harte welkom.

fumo broedseizoen

Natuurtoezichthouders FUMO controleren extra in de lente

Grou – In het voorjaar controleert de FUMO (gevestigd in Grou) extra op de naleving van de Wet natuurbescherming. Zo hebben de buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) van de Friese Omgevingsdienst de afgelopen weekenden controles uitgevoerd in natuurgebieden in de provincie Fryslân. Tijdens deze controles constateerden zij verschillende overtredingen. Van het vissen met levend aas tot loslopende honden waar dit niet is toegestaan. Voor deze overtredingen zijn bekeuringen uitgedeeld.

De Friese Omgevingsdienst FUMO behandelt vergunningen en houdt toezicht op het milieu en de natuur. De natuurtoezichthouders en -boa’s van de FUMO surveilleren in buitengebieden en controleren of de Wet natuurbescherming wordt nageleefd. Nu het voorjaar weer is aangebroken, controleert de FUMO meer in de Friese natuurgebieden en houden we intensief toezicht op de zorgplicht voor weidevogels.

Natuur is kwetsbaar

Het broedseizoen is net aangebroken. Ook andere dieren, zoals reeën, dassen en hazen krijgen nu jongen. In deze periode is de natuur kwetsbaar. Een loslopende hond die even aan de aandacht van zijn baasje ontsnapt, kan dan veel schade aanrichten. Daarom houdt de FUMO het gehele jaar door toezicht. Ook ’s avonds of in het weekend.

Te gast in natuurgebied

In kwetsbare natuurgebieden gelden regels. Die staan altijd duidelijk aangegeven op de toegangsborden. Bijvoorbeeld dat je alleen op paden en wegen mag wandelen en dat honden aan de lijn moeten.

Soms vergeten mensen dat ze te gast zijn in een natuurgebied. Daarmee riskeren ze een forse boete. Het boetebedrag voor een loslopende hond in een natuurgebied is 100 euro.

Peilbootje Fumo in actie.

FUMO zet peilbootje in voor bescherming grondwater

Grou – Omgevingsdienst FUMO heeft een op afstand bestuurbaar peilbootje gekocht. Niet voor de lol, maar om de diepte van de waterbodem te meten. Want bij het aanleggen van vijvers of het baggeren en uitdiepen van sloten, kanalen en havens is het belangrijk dat er niet te diep wordt gegraven. Afgelopen week hebben de toezichthouders van de FUMO het bootje voor het eerst in gebruik genomen.

Waterbodem in kaart brengen

Het op afstand bestuurbare bootje is een peilbootje. Het vaartuigje heeft een lengte van slechts 30 centimeter, maar zit vol techniek. Toezichthouder Gerrie Kremer heeft de afgelopen maanden flink geoefend met het peilbootje om te leren hoe je op de juiste manier meet en de resultaten analyseert. “Het bootje stuurt onder water een geluidssignaal naar de bodem en vangt het teruggekaatste signaal weer op. Zo bepalen we de diepte. We kunnen de hele waterbodem driedimensionaal in kaart brengen. Dan zie je of er dingen onder water liggen die er niet thuishoren. Dat laatste hoort niet direct bij onze rol als toezichthouder. Maar als we iets zien, dan geven we het door zodat er direct wat aan gedaan kan worden.”

Wat is de werkelijke diepte?

Voor het aanleggen van waterpartijen of het verlagen van de waterbodem gelden regels. Die staan in de provinciale ontgrondingenverordening. Wil je in Fryslân onder water de bodem verlagen, dan heb je een vergunning nodig als je dieper dan 2 meter gaat. Daarmee willen we het grondwater beschermen. Ga je minder diep, dan hoef je alleen een melding te doen. De FUMO houdt toezicht op naleving van de regels.

“We maken mee dat een initiatiefnemer zegt maximaal tot 1,90 meter in de waterbodem te graven maar toch veel dieper gaat. Dat bespaart kosten voor een vergunningaanvraag, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling,” vertelt collega-toezichthouder Roelof Zijlstra. “Tot voor kort konden we alleen de diepte meten met een touwlint langs de kant. Met het peilbootje kunnen we heel precies de werkelijke diepte vaststellen.”

Eerste controle

Gerrie en Roelof hebben het peilbootje onlangs voor het eerst gebruikt om bij een scheepsbouwer de diepte van de invaarhaven te meten. Het bedrijf heeft een vergunning voor het uitdiepen van de haven. Met het peilbootje hebben de toezichthouders gecontroleerd of de diepte overeenkomt met de voorschriften in de vergunning. En dat bleek het geval te zijn.