Berichten

skatebaan Grou paasweekend gesloten

Gemeente Leeuwarden sluit skatecourt Grou tijdens Paasweekend af

Grou – De gemeente Leeuwarden sluit tijdens het Paasweekend vier hotspots af – waaronder het skatecourt in Grou – waar teveel jongeren bijeenkomen. Zij komen in te grote groepen bijeen en letten niet genoeg op de regel om anderhalve meter afstand te houden. Het gaat om de volgende locaties: 

•          Skatepark, Van Loonstraat (Huizum-West)

Skatecourt Grou zal komend Paasweekend afgesloten zijn vanwege coronamaatregel. Foto: Press4All

•          Skatebaan, Burstumerdyk 4, Grou

•          Voetbalkooi Groenesterpad (Camminghaburen)

•          Voetbalkooi Wybrand de Geeststraat (Vliet e.o.)

De sluiting gaat in op vrijdagochtend 10 april om 9.00 uur. De sluiting duurt tot dinsdag 14 april om 09.00 uur. Het besluit is genomen door de voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân en burgemeester van Leeuwarden, Sybrand Buma.

Coronavirus

In de gemeente Leeuwarden houden inwoners zich over het algemeen goed aan de maatregelen die nodig zijn om het coronavirus in te dammen. Ook ondernemers dragen hun steentje bij door beschermende maatregelen te nemen voor hun klanten.  Op een  aantal locaties houdt men echter onvoldoende afstand tot elkaar. Dat levert grote risico’s op voor de volksgezondheid.

foto grou - skatecourt grou
Skatecourt Grou. Fotocompilatie: Press4All

Uit voorzorg worden deze locaties nu tijdelijk afgesloten. Hiermee voorkomt de gemeente dat  tijdens het Paasweekend op deze locaties personen  te dicht bij elkaar komen of te grote groepen ontstaan, die daarmee de volksgezondheid in gevaar brengen. Na het Paasweekend worden de locaties weer opengesteld. Bij hernieuwde overtredingen kunnen ze opnieuw worden afgesloten.

Volksgezondheid voorop

Bij het handhaven van de afstandsregel staan voor de Veiligheidsregio Fryslân en de gemeente de volksgezondheid voorop, en niet het bestraffen van de overtreders. Maar vanuit het belang van de volksgezondheid kan het wel nodig zijn om sancties op te leggen.

Bij de afgesloten locaties komen  informatieborden  met de reden van afsluiting.  Hiermee laat de gemeente zien dat het niet volgen van de maatregelen gevolgen heeft. Mochten ondanks het afsluiten van deze locaties toch groepen bij elkaar komen, dan kunnen overtreders alsnog een boete krijgen.

Kamp Amersfoort zoekt foto’s oud-gevangenen uit Grou en Akkrum

Nationaal Museum Kamp Amersfoort zoekt foto’s! Portretten of groepsfoto’s van de meer dan 35.000 mensen –  mannen, vrouwen, jongens en meisjes – die tussen 1941 en 1945 in het kamp gevangenen waren van de Duitsers. Gevangenen kwamen uit alle windstreken, waaronder Grou, Akrrum en omgeving.

Door: Jeroen Hendriks*

Geef gevangenen een gezicht, heet het project. Het doel is om met de verzamelde foto’s een fotomonument te realiseren in het nieuwe herinneringscentrum van Kamp Amersfoort, als eerbetoon.

Want ondanks de prachtige omgeving met bos en heide was Kamp Amersfoort een verschrikkelijke plek. Of misschien wel dankzij dat afgelegen natuurschoon konden de nazi’s er tussen 1941 en 1945 vrijwel ongestoord hun gang gaan. Ruim 35.000 mensen werden er onder erbarmelijke omstandigheden vastgehouden en zij moesten dagelijks knokken voor hun leven.

Beeld van Kamp Amersfoort ten tijde van de Tweede Wereld Oorlog. Foto: Archief KA.

Geestelijken, communisten, werkweigeraars, Joden, zwarthandelaren, gijzelaars die domweg waren opgepakt wegens vergelding voor verzetsdaden, plegers van die verzetsdaden. Iedereen die de Duitsers onwelgevallig was kon achter het hoge prikkeldraad van het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort (PDA), zoals het kamp officieel heette, verdwijnen. Sommigen haalden er de bevrijding op 19 april 1945, maar menigeen liet er het leven of werd op transport gezet naar een van de andere Duitse kampen.

Kamp Amersfoort anno 2019 Foto: Archief Kamp Amersfoort.

,,Wij van Kamp Amersfoort willen hen weer mens maken. Een naam geven. En een gezicht”, vertelt projectleider Remco Reiding. ,,Om te laten zien met hoeveel ze waren, om te laten zien hoe verschillend ze waren, om te laten zien dat ze allemaal een uniek mens waren en geen willekeurig nummer in de kampadministratie”.

,,De gevangenen zijn in dit kamp door de bezetter ontmenselijkt”, zegt Reiding. ,,Hun kleding en bezittingen werden afgenomen. Gevangenen raakten hun naam kwijt en werden een nummer. Levende geraamten door honger en ziekte, in vodden in de massa. We hechten er dan ook heel veel waarde aan om hen een gezicht te geven, om hen zichtbaar te maken op de plek waar zij zoveel leed hebben moeten doorstaan. Want voor ons zijn de gevangenen geen nummer, maar is elk van hen een waardevol mens van vlees en bloed.”

De gevangenen van Kamp Amersfoort kwamen uit elke stad en dorp. Zo ook uit Grou en omstreken. Een van de gevangen die hier terecht kwam was toenmalig burgemeester Jonkheer Paul Marinus Van Baerdt van de toenmalige gemeente Utingeradeel. Van hem is bekend dat hij in Kamp Amersfoort gevangen heeft gezeten. Hij werd 5 mei 1944 in het gemeentehuis te Akkrum gearresteerd.

Oorlogsmonument Grou. Foto: Press4All

Op het oorlogsmonument in Grou prijken tien namen van slachtoffers die omgekomen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog en soms afgevoerd zijn naar Kamp Amersfoort.

Twee van hen waren boekhouder Jan Bokma (geboren 11-3-1924, Grou) en politieman Tjeerd Visser (19-3-1910, Ballum). Ze werden opgepakt en zijn in Kamp Amersfoort beland.

In het archief van het kamp zitten verder de namen van oud-gevangenen S. Bangma (23-8-1919, Grou) wonend in Groningen, Gauke Hoogeveen (1-11-1912, Utingeradeel) en Cornelis Tol (24-10-1921, IJmuiden) beide wonend in Akkrum.

Ook de namen Sebele Jongendijk (9-7-1916, Akkrum) met onbekende woonplaats en Jan H. Niehof (24-3-1919, Akkrum) wonende te Assen zijn teruggevonden op lijsten en andere administratie van de Duitsers. 

Van hen is helaas weinig bekend bij Kamp Amersfoort en het zou geweldig zijn als mensen een foto en aanvullende informatie over hen zouden kunnen aanleveren, aldus Remco Reiding.

Met de uiteindelijk hopelijk uiteindelijk vele duizenden foto’s wordt een fotomonument opgericht in de vorm van een grote wand met afbeeldingen. Die wand wordt onderdeel van de nieuwe museale ruimte die in april 2020 wordt geopend. Een indringend eerbetoon aan de mensen die in Kamp Amersfoort kortere of langere tijd gevangen hebben gezeten.

Ingezonden foto’s worden na controle en bewerking ook gepubliceerd, dus het kan een paar dagen duren voor het beeld zichtbaar is. ,,Want het kan en mag niet zo zijn dat er door een ‘grappenmaker’ per ongeluk een foto van bijvoorbeeld een SS’er tussen komt te hangen”, aldus Reiding. Via deze website kunnen mensen ook een donatie te doen om het hele project en het fotomonument mogelijk te maken.

Willemien Meershoek, directeur van Kamp Amersfoort, verwacht veel van het bijzondere project. ,,Ik hoop dat iedereen dit project omarmt en nog één keer de zolder opkruipt of oude fotoalbums uit de kast trekt om ons te helpen de oud-gevangenen weer zichtbaar te maken. Voordat het te laat is.”

De foto’s kunnen worden aangeleverd op de speciale website www.geefgevangeneneengezicht.nl. Maar mailen naar info@kampamersfoort.nl mag ook.

* Jeroen Hendriks is journalist en vrijwilliger bij Kamp Amersfoort

Deelnemers aan de wandeltocht van de Merenloop in Grou.

Fotoreportage van zonnige maar frisse start Merenloop Grou

Grou – Onder ideale omstandigheden is vanochtend de wandeltocht van de Merenloop van start gegaan. Ondanks de voorspellingen dat er mogelijk een regenbui zou komen is het vanochtend heerlijk wandelweer. De meeste wandelaars gingen goed warm ingepakt en bepakt en bezakt op pad.

Fotoreportage wandeltocht Merenloop. Fotografie: Press4All.nl