Berichten

voedselbank

Energiebank en voedselbanken in Friesland geven gratis ledlampen weg

Grou – Energiebank Fryslân en Regionaal Distributiecentrum Voedselbanken Friesland slaan de handen ineen om huishoudens met energie-armoede in Fryslân te helpen besparen op hun energiekosten. Er worden maar liefst 1620 voedselpakketten voorzien van drie gratis ledlampen.

Deze bijzondere actie tussen Energiebank Fryslân en Regionaal Distributiecentrum Voedselbanken Friesland heeft als doel om 1620 huishoudens in Friesland die bekend zijn bij de Voedselbank te ondersteunen bij het verminderen van hun energieverbruik en kosten. De ledlampen die door de Energiebank met behulp van sponsoren gratis ter beschikking worden gesteld aan alle Friese Voedselbanken en zullen voor een groot verschil zorgen in de energierekening van deze huishoudens.

Op 5 december a.s. zullen de ledlampen officieel worden gedoneerd aan het distributiecentrum van Voedselbanken Friesland in Drachten. Vervolgens zullen de lampen worden verdeeld over de 17 voedselbanken in Fryslân, waardoor huishoudens in de provincie kunnen gaan profiteren van deze energiebesparende maatregel. De actie sluit naadloos aan bij de missie van Energiebank Fryslân, namelijk het bestrijden van energieongelijkheid in de provincie. Door de krachten te bundelen kunnen zij een grotere impact maken en nog meer huishoudens ondersteunen en  ontzorgen.

“Energiebank Fryslân gelooft dat een warm thuis, zonder energiezorgen, een basisbehoefte is en bereikbaar moet zijn voor iedereen in Friesland. Net als eten, drinken en een dak boven je hoofd. We geloven ook dat je niet aan een lijst vinkjes hoeft te voldoen, om er hulp bij te krijgen. Daarom helpen wij mensen die om welke reden dan ook energiehulp nodig hebben. Buiten de kaders om en dwars door systemen heen. Non-profit en no-nonsense.”, aldus Energiebank Fryslân. “Door het doneren van de ledlampen aan de voedselbanken kunnen we niet alleen huishoudens met een kleine beurs in Friesland ondersteunen bij het terugdringen van hun energiekosten, maar ook bijdragen in de energietransitie van huishoudens die wel willen verduurzamen, maar daar niet altijd de middelen voor hebben.”

De donatie van de ledlampen aan de Voedselbanken in Friesland zal impact hebben op de deelnemende huishoudens en hun  financiële situatie:

–         Eén ledlamp levert een gemiddelde besparing (ter vervanging van gloeilamp) van 46 W per uur op;

– De gemiddelde brandduur per vervangen lamp is 3 uur, wat een besparing van 138 W per dag oplevert (3 uur x 46 W = 138 W per lamp, per dag);

– Ieder huishouden krijgt 3 ledlampen wat een besparing van 414 W per gezin per dag oplevert (3 x 138 W = 414 W per gezin, per dag);

– Jaarlijks levert dit per gezin een besparing op van 151 kWh (414 W x 365 dagen = 151 kWh)!;

– Voor de energierekening per huishouden bespaart dit 151 kWh x 0,45 ct. = € 68,- (voor slechts drie ledlampen i.p.v. gloeilampen);

– In totaal worden 1620 voedselpakketten voorzien van drie gratis ledlampen wat in totaliteit een jaarlijkse besparing oplevert van 249.150 kWh onder 1620 huishoudens.

In ieder pakket zit een kaartje om contact op te nemen met de Energiebank Fryslân, zodat mensen verder geholpen kunnen worden bij het verduurzamen van hun woning. Een mailtje is genoeg om onze energiecoaches en fixteams langs te laten komen, geheel kosteloos. Zo houden we het licht aan in alle huishoudens in Fryslân!

Energiebank Fryslân is een stichting die met behulp van sponsoren zoals Rabobank en Wind Park Fryslân huishoudens met een kleine beurs kan ondersteunen en ontzorgen in de energietransitie van hun eigen woning.

verduurzamen is isoleren

Eerste stap naar besparen en verduurzamen is isoleren

Grou / Friesland – Het isoleren van woningen en gebouwen moet sneller, aldus de Friese Energie Alliantie, het Energieteam Fryslân en provincie Fryslân. De partijen hebben de krachten gebundeld en gaan samen met gemeenten en woningcorporaties aan de slag om het tempo rondom isoleren te verhogen. Dit is de start van een intensieve samenwerking tussen o.a. overheid, woningcorporaties, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Ondersteunend hieraan komt er een Energiebank Fryslân voor mensen met een krappe beurs.

Aanvraag energietoeslag voor inwoners Grou.

Besparen door isoleren.

“Door de huidige geopolitieke ontwikkelingen, de prijsstijgingen van energie, schaarste van materialen en tekort aan technisch personeel is het essentieel de vraag naar energie terug te dringen. Daarbij moeten we extra aandacht hebben voor de inwoners van Fryslân die minder te besteden hebben. Met de uitvoering van het Aanvalsplan Isoleren en de Energiebank Fryslân hopen we versnelling te bewerkstelligen voor gebouweigenaren en huurders/bewoners,” aldus energiegedeputeerde Sietske Poepjes.

Aanvalsplan Isoleren Fryslân

Het doel van het aanvalsplan is om de inwoners van Fryslân op het gebied van isoleren te ontzorgen. Dit kan door een collectieve (keten)isolatie-aanpak voor huur- en koopwoningen met energielabel E, F en G te ontwikkelen. De aanpak wordt ontwikkeld aan de hand van verschillende regionale en lokale pilotprojecten. Het streven is dit najaar te starten met de eerste pilot. De ervaringen en resultaten van deze pilotprojecten worden uitgewerkt in het Aanvalsplan Isoleren Fryslân, dat aansluit bij het nationaal isolatieprogramma van het Ministerie van BZK.

In lijn met het provinciale energieprogramma zal aansluiting gezocht worden bij het uitvoeringsprogramma van de RES. Dit geldt voor zowel het bestendigen en het uitbreiden van het Energieteam Fryslân, als de aanpak van energiearmoede en de uitwerking en het opstellen van het Aanvalsplan Isoleren Fryslân.

 

Energiebank Fryslân

In aanvulling op het Aanvalsplan Isoleren Fryslân en het Energieteam Fryslân wordt er een Energiebank Fryslân opgericht. Vanuit de Energiebank worden mensen geholpen die te maken krijgen met energiearmoede. De hulp bestaat uit energiecoaching en het leveren van het benodigde om de besparing te realiseren. Ook begeleiding in het benutten van (bestaande) regelingen als gebouwgebonden financieringen voor verduurzaming van eigen woningen, witgoedregeling of de verzilverlening kan uitgevoerd worden door de Energiebank.

Ontzorgen

Met het gezamenlijk aanbod van coaches en maatregelen ontzorgt de Energiebank inwoners, gemeenten, woningcorporaties en andere relevante partijen. Coaches kunnen daar waar nodig gemeentegrens overstijgend ingezet worden, financiële middelen kunnen gebundeld worden waardoor er meer slagkracht is.