Berichten

brievenbus

Wel eens een onduidelijke brief van de gemeente ontvangen?

Grou / Leeuwarden – Inwoners die een brief van de Gemeente Leeuwarden onduidelijk vinden, kunnen deze vanaf woensdag 13 september inleveren bij een speciale brievenbus in de hal van het gemeentehuis te Leeuwarden. Deze brievenbus wordt op woensdagochtend 13 september vanaf 11:10 uur officieel geopend door wethouder Nathalie Kramers en een taalambassadeur van Stichting ABC.

Eigen brieven verbeteren

Als gemeente Leeuwarden willen we graag dat alle inwoners onze brieven snappen. Is een brief onduidelijk? Dan horen we dit graag. Daarom staat er vanaf vandaag een brievenbus in de hal van het gemeentehuis waar inwoners onduidelijke brieven van de gemeente in kunnen doen. Met de brievenbus willen we kijken hoe we onze eigen brieven kunnen verbeteren. Inwoners kunnen hun brieven -voorzien van contactgegevens- in de brievenbus stoppen. We nemen dan contact met ze op om samen te kijken hoe de brief beter kan. Een (foto)kopie van de brief kan ook gemaild worden naar retour@leeuwarden.nl.

Duidelijke taal is voor iedereen belangrijk

Wethouder Nathalie Kramers: “We willen communiceren op een manier die iedereen begrijpt. Daarom zetten we deze stap, zodat alle brieven die wij sturen duidelijk zijn voor de ontvanger. Duidelijke taal is niet alleen belangrijk voor degenen die moeite hebben met lezen en schrijven. Het is belangrijk voor ons allemaal. Duidelijke en heldere taal vermindert verwarring en maakt informatie toegankelijker. We doen ons best, maar het kan altijd beter.”

Week van Lezen en Schrijven

Van 8 tot en met 14 september is de Week van Lezen en Schrijven. Tijdens deze landelijke actieweek wordt aandacht gevraagd voor de aanpak van laaggeletterdheid. Ook de gemeente Leeuwarden doet hieraan mee. In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Het is een groep die vaak niet bereikt wordt door de overheid. Een van de oorzaken hiervan is dat sommige informatie onbegrijpelijk of onduidelijk is. Het streven is dat iedereen mee kan doen: ook met het lezen en begrijpen van teksten en boodschappen van de overheid.

Over Stichting ABC

Stichting ABC is een organisatie van en voor laaggeletterden in heel Nederland. Stichting ABC verzorgt onder andere voorlichting en testpanels voor gemeenten en organisaties over begrijpelijke communicatie. Zij laten zien hoe je ervaringsdeskundigen kunt betrekken bij het begrijpelijker maken van je communicatie.