Berichten

Jonge talenten uit Grou maken kans op financiële bijdrage

Woon jij in Grou en ben je heel goed in voetbal, kaatsen, schaatsen of een andere sport? Of heb je talent voor zingen, muziek maken of toneel spelen? Dan maak je vaak extra kosten voor trainingen, oefensessies of voor je materiaal. Dan kan Stichting “Hoekstra Viersen” Steenendam je daarvoor een financiële bijdrage geven!

Stichting “Hoekstra Viersen” Steenendam in Grou wil graag jongeren uit Grou de mogelijkheid bieden om hun talent op gebied van sport, kunst, muziek of zang verder te ontwikkelen. Ten tweede is het haar doel om die werkzaamheden en activiteiten te stimuleren, die van belang zijn voor de kwaliteit van het dorpsleven van Grou en haar inwoners.

Talenten

Ook in 2021 gingen er vanwege Corona vele wedstrijden en trainingen niet door. Dit heeft gelukkig veel Grouster talenten niet tegengehouden om toch hun talent te blijven trainen en ontwikkelen! Zo ontvingen 18 Grouster jonge talenten een financiële bijdrage. Dit zijn talenten op zeer verschillende gebieden: zeilen, judo, schaatsen, ijshockey, surfen, badminton, rhönradturnen, kaatsen, voetbal en pianospelen. Onder het tweede doel is afgelopen jaar een financiële ondersteuning gegeven aan o.a. het Sint Piter Kommitee, v.v. GAVC, het (digitale) museum Hert fan Fryslân, de Pikmarruters, IJszeilen Grou, het Haakcafé Grou, de UVV, St Spotlights en het Grouster Voetbalkamp.

In 2022 is het opnieuw mogelijk om een aanvraag voor een financiële ondersteuning in te dienen. Kijk op de site www.stichtinghvs.nl voor de mogelijkheden. Nieuwe aanvragen voor een bijdrage in 2022 moeten voor 15 februari a.s. worden ingediend. In het tweede kwartaal van 2022 zullen deze aanvragen worden beoordeeld, waarna de aanvrager bericht van de Stichting HVS ontvangt.

 

Volkstuinvereniging uit Grou ontvangt 1000 euro voor nieuwe grasmaaier

’’Volkstuinvereniging Grouw’ heeft een bijdrage gekregen van 1.000 euro vanuit het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. Dit bedrag is voor de aanschaf van een nieuwe grasmaaier die afgelopen winter werd gestolen.

De mensen van de volkstuinvereniging. Video: Press4All

Na de diefstal van de grasmaaier afgelopen winter moest de volkstuinvereniging een nieuwe grasmaaier aanschaffen. Omdat de graspaden bij toerbeurt door de leden worden gemaaid, moet de grasmaaier door elk lid bediend kunnen worden en gemakkelijk in het gebruik zijn.

De investering was te veel voor de kleine kas van de vereniging. “Wy binne dêrom tige bliid mei de stipe fan de Rabobank.”, aldus voorzitter Henk Volbeda van de volkstuinvereniging. ”Hjir kinne wy wer jierren mei foarút.” Het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland is er voor lokale maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid in de omgeving vergroten. Leden van de ledenraad van de bank beslissen over de aanvragen. Het coöperatiefonds wordt gevormd vanuit het coöperatief dividend van de bank: een vorm van dividend uitkering waarmee een deel van de nettowinst van de bank ter beschikking wordt gesteld aan veelal maatschappelijke doelen.


Voorzitter Henk Volbeda (rechts) en secretaris Bonne Bruinsma (links) nemen de cheque in ontvangst van Karin Tijssen van de Rabobank.