Berichten

nestcam

De nestcam van de zeearenden staat weer aan

Zeearenden in Nationaal Park De Alde Feanen zijn weer druk bezig met het verzamelen van takken om hun nest voor te bereiden op het broedseizoen. De camera’s van ‘Beleef de Lente’ zijn weer geactiveerd, waardoor iedereen opnieuw een glimp kan opvangen van deze majestueuze vogels, naast andere soorten die worden geobserveerd.

In 2017 broedde voor het eerst een jong paartje in Nationaal Park De Alde Feanen. Op zijn menu staan vooral vis en watervogels. En daaraan is in het waterrijke natuurgebied De Alde Feanen geen gebrek. De komende maanden zijn weer gevuld met de belofte van nieuw leven voor de zeearenden. Het ouderpaar is al gespot bij hun oude nest, waar de webcam nu op gericht is. Medewerkers van It Fryske Gea houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en delen wekelijks hoogtepunten in hun blog.

1500 muizen

Van begin februari tot en met eind juli 2023 waren meer dan 1,1 miljoen Nederlanders gekluisterd aan het scherm om de veertien vogels van Beleef de Lente te volgen. Het zeventiende seizoen, dat optrad met de bosuil en eindigde met het derde jong van de gierzwaluw, bracht een mix van liefde, strijd en voeding voor de jongen. De kerkuilen waren de sterren van het seizoen 2023, met maar liefst zes jongen die de nestkast en hooiberg sierden. Een uitdaging voor de ouders om meer dan 1500 muizen te voeren, vooral met vier puberende bosuilen in de buurt.

Soap

Dat een nest niet altijd succesvol hoeft te zijn om de aandacht te trekken, bewees de visarend. Bij het inmiddels vertrouwde nest in de Biesbosch ontrolde zich een heuse soap. Man visarend wachtte tevergeefs op zijn vrouw terwijl hij wel 150 keer de aanval inzette op Canadese ganzen die zijn nest wilden inpikken. Tegen alle verwachtingen in trok de imposante visarend aan het kortste end en confisqueerden de ganzen het nest. Maar boontje komt om zijn loontje zo bleek ook hier, want de ganzen kregen visite van een boommarter die beide eieren oppeuzelde. Dus gloorde er hoop. Zou de visarendvrouw zich toch nog melden? Helaas: het nest bleef leeg.

1,1 miljoen unieke bezoeker

Ondanks dat niet alle nesten succesvol waren, trokken de avonturen van de vogels veel kijkers. Het legenestsyndroom werd ervaren na het uitvliegen van de jongen, met vreugde, aanmoedigingen en teleurstellingen. Meer dan 1,1 miljoen unieke bezoekers volgden de vogels, die 34 jongen voortbrachten. Op 31 juli gingen alle camera’s offline, maar de clips en blogs zijn nog steeds online te bekijken via www.beleefdelente.nl.

Beleef de lente

Wie nieuwsgierig is naar de ontwikkelingen van de zeearenden kan de livestream van de webcam volgen op www.itfryskegea.nl/zeearend of www.beleefdelente.nl. Inmiddels staat de nestcamera’s van steenuil, kerkuil en bosuil al aan. De camera’s blijven actief tot alle jongen zijn uitgevlogen.

Bron tekst : Vogelbescherming /  Screenshot: It Fryske Gea

Nationaal Park de Alde Feanen

Word vrijwilliger in één van de grootste moerasgebieden van West Europa

Grou / Earnewâld – Nationaal Park de Alde Feanen is een uniek natuurgebied, dat ook van groot cultureel-historische waarde is. Veel toeristen genieten er van de natuur, vogels en ondernemen een fiets- wandel- of vaartocht door het gebied. Daarbij zijn vrijwilligers een onmisbare schakel om het enthousiaste verhaal van dit park te vertellen en gasten te wijzen op alle mogelijke uitstapjes in het gebied.

“Het is vooral belangrijk dat die vrijwilligers gezellig met die gasten omgaan en een enthousiast advies geven”, vertelt Age Veldboom als voorzitter van het Skûtsjemuseum in Earnewâld. Verschillende organisaties die bij of in het park gevestigd zijn, hebben echter dringende behoefte aan vrijwilligers die op een bevlogen manier betrokken zijn bij deze regio.

Nationaal Park De Alde Feanen

Zo krijg je als vrijwilliger bij Nationaal Park De Alde Feanen de kans om te werken in één van de meest adembenemende natuurgebieden van Nederland. Help bezoekers te verwelkomen in dit unieke gebied. In het bezoekerscentrum ben jij het eerste aanspreekpunt. Deel je kennis over de flora en fauna, verzorg de juiste informatie over de fiets, wandel en vaarmogelijkheden en maak de bezoekers enthousiast over de natuurexcursies die er te beleven zijn. “Ook zul jij hier als vrijwilliger een grote rol spelen in het verwijzen naar de boeiende Lancaster Expositie ‘Geraakt’. Waar bezoekers worden meegenomen via geluidsfragmenten, beeldmateriaal en een aangrijpende tijdlijn naar een duistere nacht waarin jonge piloten met hun vliegtuigen neerstortten en gevangen werden genomen”, laat Age Veldboom weten.

Toeristenbureau Earnewâld 

Als vrijwilliger bij het toeristenbureau ben je het gezicht van Eernewoude. Help bezoekers met informatie, geef tips over lokale bezienswaardigheden en evenementen, en zorg ervoor dat elke gast een onvergetelijke ervaring heeft in dit prachtige deel van Friesland.

Skûtsjemuseum Earnewâld

 


Age Veldboom aan het roer. Voorzitter van het Skûtsjemuseum en bestuurslid van de Stichting AEbelina – Foto: Press4All

Ben je gefascineerd door de maritieme geschiedenis van Friesland? Als vrijwilliger bij het Skûtsjemuseum kun je actief betrokken zijn bij het behouden en delen van de rijke tradities van de skûtsjes. Begeleid bezoekers, assisteer bij evenementen en draag bij aan het behoud van dit unieke stukje erfgoed samen met een hechte groep vrijwilligers.

Kokelhûs Earnewâld 


Kokelhûs fan Jan en Sjut – Foto: Baukje Bruinsma

It Kokelhûs in Earnewâld is een museum dat diepgeworteld is in de rijke historie van Nationaal Park De Alde Feanen. Word vrijwilliger bij het Kokelhûs en ervaar de voldoening van het bijdragen aan de levendigheid van Eearnewâld, terwijl je geniet van de prachtige omgeving van Nationaal Park De Alde Feanen.

Museum Warten 


Interieur van de greidboerderij te Warten. – Actief Media

Een bezoek aan Museum Warten biedt niet alleen een fascinerende inkijk in het verleden, maar ondersteunt ook het behoud en de verspreiding van waardevolle historische kennis voor toekomstige generaties.

Waarom Vrijwilliger Worden? 

• Ontmoet gelijkgestemde mensen met een passie voor natuur en cultuur. • Doe waardevolle ervaring op en ontwikkel nieuwe vaardigheden. • Draag bij aan de bloeiende gemeenschap van Eernewoude.  • Geniet van een inspirerende en prachtige omgeving.

Hoe Doe Je Mee? 

Neem contact met ons op en ontdek hoe jij kunt bijdragen aan het behoud en de promotie van dit unieke stukje Friesland. Word vandaag nog een trotse vrijwilliger en help mee aan de groei en bloei van deze prachtige organisaties.

Bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen – Dirk Blom, d.blom@fryslan.frl, 06 29 66 17 75 – Het toeristenbureau, info@earnewald.nl, 0511 539 500  – Het Kokelhûs, Sofie Kleinhuis, 06-57022478 – Het Skûtsjemuseum, Age Veldboom, info@skutsjemuseum.nl, 06 16933805 Museum Warten, Anne Heegstra, anneheegstra@gmail.com, 058 255 2546

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Pleatslik Belang Grou en Weekblad Actief en mag niet door derden worden overgenomen.

Alde Feanen

Grou poort naar kwetsbaar natuurgebied de Alde Feanen

Grou – De Ecologische Autoriteit heeft adviezen uitgebracht over de natuurdoelanalyses die de Provincie Fryslân heeft opgesteld over de beschermde natuurgebieden de Alde Feanen en Rottige Meenthe & Brandemeer. De natuur daar is achteruitgegaan en voor de toekomst zijn er aanzienlijke risico’s voor verdere verslechtering. Grou wil zich in de nabije toekomst profileren als poort naar de Alde Feanen. 

Om de natuur te herstellen moet snel worden gestart met maatregelen, met name om de waterhuishouding te verbeteren en de stikstofneerslag te verlagen. Ook adviseert de Ecologische Autoriteit de provincie om op korte termijn een landschapsecologische systeemanalyse op te stellen, voor meer inzicht in de oorzaak van ecologische knelpunten in het gebied.

Onderbouwing

De Ecologische Autoriteit is ingesteld door de minister voor Natuur en Stikstof en beoordeelt of de juiste informatie gebruikt wordt voor besluitvorming over beschermde natuur. Alle provincies moeten natuurdoelanalyses opstellen, waarin zij onderbouwen of er in een gebied maatregelen nodig zijn voor natuurherstel. Deze onderbouwing is nodig voor de concrete maatregelen die later worden opgenomen in provinciale gebiedsprogramma’s.


Purperreiger vliegend bij De Deelen in natuurgebied de Alde Feanen. – Foto: Henk Brinkman

Soorten bijna verdwenen

In de Natura 2000-gebieden Alde Feanen en Rottige Meenthe & Brandemeer komen bijzondere trilvenen en graslanden voor. Ook voor diersoorten als noordse woelmuis, meervleermuis, kleine modderkruiper en gevlekte witsnuitlibel zijn deze gebieden van belang. De Alde Feanen is bovendien aangewezen voor veel bijzondere vogelsoorten, zoals de zwarte stern en purperreiger. In de Rottige Meenthe & Brandemeer komt de met uitsterven bedreigde grote vuurvlinder voor.

zwarte stern

Zwarte Sterns bij Jan Durkspolder. Foto: Press4All

Overbelasting

Uit de analyse blijkt dat de gebieden deels al verslechterd zijn, ondanks de maatregelen de nu al worden genomen. En ook met de in de NDA nog voorgenomen extra maatregelen zullen de natuurdoelen niet worden gehaald. Door met name overbelasting met stikstof en problemen met het watersysteem zijn habitats en leefgebieden verslechterd en zijn kenmerkende soorten afgenomen of bijna verdwenen. Voor duurzaam systeemherstel zijn niet alleen maatregelen nodig in de gebieden zelf, maar ook in de omgeving.

De Ecologische Autoriteit adviseert snel aanvullende maatregelen te nemen om te voorkomen dat de gebieden verder verslechteren. Noodzakelijke maatregelen zijn bijvoorbeeld het verbeteren van de waterkwaliteit en het voor de natuur optimaliseren van het waterpeil in de gebieden. Ook het verlagen van de stikstofneerslag met bronmaatregelen is van belang. Om te voorkomen dat de grote vuurvlinder uitsterft, moet op zeer korte termijn een noodplan worden opgesteld en uitgevoerd om het beheer van het leefgebied te verbeteren.