Berichten

Wegwerkzaamheden tussen Grou en Heerenveen. Foto: Press4All

Vannacht hobbels A32 aangepakt tussen Heerenveen en Grou

Grou / Heerenveen – De A32 is vanaf vrijdagavond 21:00 uur tot zaterdagochtend 6:00 uur afgesloten. In die periode zullen op verschillende plekken waar kuilen en hobbels zijn, de autoweg middels asfaltering worden gerepareerd.

Omleiding

De A32 is tussen knooppunt Heerenveen en Grou afgesloten. De af- en toerit Akkrum is afgesloten en ook de afrit Grou is dicht. Automobilisten kunnen middels een omleiding via de A7 of N31 Heerenveen of Leeuwarden bereiken.

Hobbels

Automobilisten die over de A32 rijden ondervinden al langere tijd last van het slechte asfalt. Het wegdek is dermate hobbelig dat weginspecteurs van Rijkswaterstaat reparatie op spoedige termijn noodzakelijk achten. Het zou gaan om zes of zeven plekken die onmiddellijke reparatie behoeven.

skatebaan Grou paasweekend gesloten

Gemeente Leeuwarden sluit skatecourt Grou tijdens Paasweekend af

Grou – De gemeente Leeuwarden sluit tijdens het Paasweekend vier hotspots af – waaronder het skatecourt in Grou – waar teveel jongeren bijeenkomen. Zij komen in te grote groepen bijeen en letten niet genoeg op de regel om anderhalve meter afstand te houden. Het gaat om de volgende locaties: 

•          Skatepark, Van Loonstraat (Huizum-West)

Skatecourt Grou zal komend Paasweekend afgesloten zijn vanwege coronamaatregel. Foto: Press4All

•          Skatebaan, Burstumerdyk 4, Grou

•          Voetbalkooi Groenesterpad (Camminghaburen)

•          Voetbalkooi Wybrand de Geeststraat (Vliet e.o.)

De sluiting gaat in op vrijdagochtend 10 april om 9.00 uur. De sluiting duurt tot dinsdag 14 april om 09.00 uur. Het besluit is genomen door de voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân en burgemeester van Leeuwarden, Sybrand Buma.

Coronavirus

In de gemeente Leeuwarden houden inwoners zich over het algemeen goed aan de maatregelen die nodig zijn om het coronavirus in te dammen. Ook ondernemers dragen hun steentje bij door beschermende maatregelen te nemen voor hun klanten.  Op een  aantal locaties houdt men echter onvoldoende afstand tot elkaar. Dat levert grote risico’s op voor de volksgezondheid.

foto grou - skatecourt grou
Skatecourt Grou. Fotocompilatie: Press4All

Uit voorzorg worden deze locaties nu tijdelijk afgesloten. Hiermee voorkomt de gemeente dat  tijdens het Paasweekend op deze locaties personen  te dicht bij elkaar komen of te grote groepen ontstaan, die daarmee de volksgezondheid in gevaar brengen. Na het Paasweekend worden de locaties weer opengesteld. Bij hernieuwde overtredingen kunnen ze opnieuw worden afgesloten.

Volksgezondheid voorop

Bij het handhaven van de afstandsregel staan voor de Veiligheidsregio Fryslân en de gemeente de volksgezondheid voorop, en niet het bestraffen van de overtreders. Maar vanuit het belang van de volksgezondheid kan het wel nodig zijn om sancties op te leggen.

Bij de afgesloten locaties komen  informatieborden  met de reden van afsluiting.  Hiermee laat de gemeente zien dat het niet volgen van de maatregelen gevolgen heeft. Mochten ondanks het afsluiten van deze locaties toch groepen bij elkaar komen, dan kunnen overtreders alsnog een boete krijgen.

Elf gewonden en 41 auto’s betrokken bij aanrijdingen A32 Grou door mist

Op dit ogenblik is een gedeelte van de A32 van Grou richting Wirdum afgesloten. Door de mist hebben zich meerder aanrijdingen voorgedaan. De bestuurders wordt geadviseerd een alternatieve route te zoeken. Er zijn elf gewonden, waarvan twee zwaar, en 41 auto’s betrokken bij de verschillende botsingen laat een woordvoerder van de politie weten.
.

De bestuurders wordt geadviseerd een alternatieve route te zoeken. Er zijn elf gewonden, waarvan twee zwaar, en 41 auto’s betrokken bij de verschillende botsingen laat een woordvoerder van de politie weten.

Afsluiting Snelweg A32 Grou Wirdum.

De snelweg in de andere richting is wel open voor het verkeer. Automobilisten wordt verzocht om voldoende ruimte te maken voor de hulpdiensten. Op de snelweg #A32 bij o.a. #Wirdum zijn meerdere ongevallen ontstaan. Dichte mist is hier een nadrukkelijke factor.

Voor betrokken mensen is slachtofferhulp in Leeuwarden geregeld. Het verkeer achter het ongeval bij de oprit Grou vanuit Leeuwarden is/wordt weggeleid. De hulpverlening ter plekke is al fors afgeschaald. De snelweg blijft vooralsnog afgesloten.