Berichten

vergoeding voor energiekosten gemeente leeuwarden grou

Hulp bij aanvraag energievergoeding voor inwoners Grou

Op vrijdag 13 januari organiseert gemeente Leeuwarden een inloopmoment waar mensen hulp krijgen bij de aanvraag van de energievergoeding. Tussen 12.00 en 17.00 uur kan iedereen die deze hulp kan gebruiken, terecht op het gemeentehuis aan het Oldehoofsterkerkhof 2 in Leeuwarden.

Energierekening

Steeds meer mensen hebben moeite met het betalen van de energierekening. Gemeente Leeuwarden ziet dit probleem en wil graag helpen. Daarom zijn er nieuwe regelingen bijgekomen. Ook studenten en huishoudens met een iets hoger inkomen komen nu aanmerking voor een vergoeding van de energiekosten. Zij kunnen dit tot 1 maart 2023 aanvragen.

 Energievergoeding aanvragen

Niet iedereen vindt dit heel gemakkelijk om zo’n aanvraag in te dienen. Bijvoorbeeld omdat ze de Nederlandse taal niet goed spreken of omdat ze een digitale aanvraag ingewikkeld vinden. Op vrijdag 13 januari krijgen ze daar hulp en uitleg bij.

Wanneer:      vrijdag 13 januari, van 12.00 tot 17.00 uur

Waar:           Gemeentehuis, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden

Om de aanvraag te kunnen doen, moeten inwoners een aantal dingen meenemen:

  • De gegevens van uw DigiD.
  • Een legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) en een bankrekeningnummer (IBAN) van uzelf en uw partner.
  • Uw energiecontract op naam of (bij een zelfstandige woning) een all-in huurcontract.
  • Een overzicht van uw netto-inkomen en dat van uw partner van oktober en november 2022.
  • Een overzicht van uw overig inkomen. Denk bijvoorbeeld aan kamerhuur of kostgangers.
subsidie friesland streekwurk

Drie subsidieregelingen open voor initiatiefrijke Friezen

Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen vanaf 12 september 2022 weer diverse subsidies aanvragen via Streekwurk. Het Iepen Mienskipsfûns, de Europese regeling LEADER en het Regiofonds worden tegelijkertijd opengesteld. In deze subsidieronde komt hiermee bijna 2 miljoen euro beschikbaar voor heel Fryslân. 

Subsidieregelingen op maat

Voor leefbaarheidsinitiatieven in heel Fryslân komt subsidie vanuit het Iepen Mienskipsfûns (IMF) van de provincie Fryslân beschikbaar. In de regio Noordoost-Fryslân wordt daarnaast subsidie vanuit de Europese regeling LEADER opengesteld, voor de versterking van het platteland. Het Regiofonds geldt voor grotere, gemeente-overstijgende projecten in Zuidoost-Friesland. Dit fonds is onderdeel van de Regio Deal. Op 12 september worden alle regelingen opengesteld. Aanvragen voor het Iepen Mienskipsfûns en het Regiofonds moeten uiterlijk 6 oktober binnen zijn, voor LEADER kan dit t/m 20 oktober.

Fan ûnder op

Een belangrijk uitgangspunt is dat inwoners zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied en ook de projecten opzetten. Doel is om bij te dragen aan lokale innovatie, de leefbaarheid te bevorderen en de werkgelegenheid en aantrekkingskracht te stimuleren.

Streekwurk

De projectadviseurs van Streekwurk kijken of een idee in aanmerking komt voor subsidie en helpen bij de aanvraag. Bij de vijf projectbureaus, verspreid over de provincie, kunnen initiatiefnemers terecht voor informatie, ondersteuning en antwoord op hun vragen. Meer informatie over de verschillende subsidies is te vinden op www.streekwurk.frl.

Jonge talenten uit Grou maken kans op financiële bijdrage

Woon jij in Grou en ben je heel goed in voetbal, kaatsen, schaatsen of een andere sport? Of heb je talent voor zingen, muziek maken of toneel spelen? Dan maak je vaak extra kosten voor trainingen, oefensessies of voor je materiaal. Dan kan Stichting “Hoekstra Viersen” Steenendam je daarvoor een financiële bijdrage geven!

Stichting “Hoekstra Viersen” Steenendam in Grou wil graag jongeren uit Grou de mogelijkheid bieden om hun talent op gebied van sport, kunst, muziek of zang verder te ontwikkelen. Ten tweede is het haar doel om die werkzaamheden en activiteiten te stimuleren, die van belang zijn voor de kwaliteit van het dorpsleven van Grou en haar inwoners.

Talenten

Ook in 2021 gingen er vanwege Corona vele wedstrijden en trainingen niet door. Dit heeft gelukkig veel Grouster talenten niet tegengehouden om toch hun talent te blijven trainen en ontwikkelen! Zo ontvingen 18 Grouster jonge talenten een financiële bijdrage. Dit zijn talenten op zeer verschillende gebieden: zeilen, judo, schaatsen, ijshockey, surfen, badminton, rhönradturnen, kaatsen, voetbal en pianospelen. Onder het tweede doel is afgelopen jaar een financiële ondersteuning gegeven aan o.a. het Sint Piter Kommitee, v.v. GAVC, het (digitale) museum Hert fan Fryslân, de Pikmarruters, IJszeilen Grou, het Haakcafé Grou, de UVV, St Spotlights en het Grouster Voetbalkamp.

In 2022 is het opnieuw mogelijk om een aanvraag voor een financiële ondersteuning in te dienen. Kijk op de site www.stichtinghvs.nl voor de mogelijkheden. Nieuwe aanvragen voor een bijdrage in 2022 moeten voor 15 februari a.s. worden ingediend. In het tweede kwartaal van 2022 zullen deze aanvragen worden beoordeeld, waarna de aanvrager bericht van de Stichting HVS ontvangt.