Berichten

subsidie friesland streekwurk

Drie subsidieregelingen open voor initiatiefrijke Friezen

Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen vanaf 12 september 2022 weer diverse subsidies aanvragen via Streekwurk. Het Iepen Mienskipsfûns, de Europese regeling LEADER en het Regiofonds worden tegelijkertijd opengesteld. In deze subsidieronde komt hiermee bijna 2 miljoen euro beschikbaar voor heel Fryslân. 

Subsidieregelingen op maat

Voor leefbaarheidsinitiatieven in heel Fryslân komt subsidie vanuit het Iepen Mienskipsfûns (IMF) van de provincie Fryslân beschikbaar. In de regio Noordoost-Fryslân wordt daarnaast subsidie vanuit de Europese regeling LEADER opengesteld, voor de versterking van het platteland. Het Regiofonds geldt voor grotere, gemeente-overstijgende projecten in Zuidoost-Friesland. Dit fonds is onderdeel van de Regio Deal. Op 12 september worden alle regelingen opengesteld. Aanvragen voor het Iepen Mienskipsfûns en het Regiofonds moeten uiterlijk 6 oktober binnen zijn, voor LEADER kan dit t/m 20 oktober.

Fan ûnder op

Een belangrijk uitgangspunt is dat inwoners zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied en ook de projecten opzetten. Doel is om bij te dragen aan lokale innovatie, de leefbaarheid te bevorderen en de werkgelegenheid en aantrekkingskracht te stimuleren.

Streekwurk

De projectadviseurs van Streekwurk kijken of een idee in aanmerking komt voor subsidie en helpen bij de aanvraag. Bij de vijf projectbureaus, verspreid over de provincie, kunnen initiatiefnemers terecht voor informatie, ondersteuning en antwoord op hun vragen. Meer informatie over de verschillende subsidies is te vinden op www.streekwurk.frl.

Jonge talenten uit Grou maken kans op financiële bijdrage

Woon jij in Grou en ben je heel goed in voetbal, kaatsen, schaatsen of een andere sport? Of heb je talent voor zingen, muziek maken of toneel spelen? Dan maak je vaak extra kosten voor trainingen, oefensessies of voor je materiaal. Dan kan Stichting “Hoekstra Viersen” Steenendam je daarvoor een financiële bijdrage geven!

Stichting “Hoekstra Viersen” Steenendam in Grou wil graag jongeren uit Grou de mogelijkheid bieden om hun talent op gebied van sport, kunst, muziek of zang verder te ontwikkelen. Ten tweede is het haar doel om die werkzaamheden en activiteiten te stimuleren, die van belang zijn voor de kwaliteit van het dorpsleven van Grou en haar inwoners.

Talenten

Ook in 2021 gingen er vanwege Corona vele wedstrijden en trainingen niet door. Dit heeft gelukkig veel Grouster talenten niet tegengehouden om toch hun talent te blijven trainen en ontwikkelen! Zo ontvingen 18 Grouster jonge talenten een financiële bijdrage. Dit zijn talenten op zeer verschillende gebieden: zeilen, judo, schaatsen, ijshockey, surfen, badminton, rhönradturnen, kaatsen, voetbal en pianospelen. Onder het tweede doel is afgelopen jaar een financiële ondersteuning gegeven aan o.a. het Sint Piter Kommitee, v.v. GAVC, het (digitale) museum Hert fan Fryslân, de Pikmarruters, IJszeilen Grou, het Haakcafé Grou, de UVV, St Spotlights en het Grouster Voetbalkamp.

In 2022 is het opnieuw mogelijk om een aanvraag voor een financiële ondersteuning in te dienen. Kijk op de site www.stichtinghvs.nl voor de mogelijkheden. Nieuwe aanvragen voor een bijdrage in 2022 moeten voor 15 februari a.s. worden ingediend. In het tweede kwartaal van 2022 zullen deze aanvragen worden beoordeeld, waarna de aanvrager bericht van de Stichting HVS ontvangt.

 

Grou omringd door water. Dronefoto: Press4All

Versoepelingen maken aanvraag subsidie uit Dorpsbudget Grou direct mogelijk

Grou – Omdat er door de coronaversoepelingen weer veel meer mogelijk is, roept Dorpsbudget Grou initiatiefnemers op nu plannen concreet te maken en subsidie aan te vragen. “Wij zijn zo blij dat er eindelijk weer meer mogelijk is en daarom willen we Grousters zoveel mogelijk helpen bij hun plannen voor verbeteringen in ons dorp of in jouw eigen buurt”, zegt commissielid Harold Kramer. 

Dorpsbudget voor Geveltuintjes De Baai.

Dorpsbudget voor Geveltuintjes De Baai.. Foto: PB Grou

De commissie Dorpsbudget is onderdeel van het Pleatslik Belang Grou. De Gemeente Leeuwarden werkt, samen met de bewoners in de wijken en dorpen, aan een prettige leefomgeving. Door het verstrekken van een jaarlijks bedrag aan het Dorpsbudget kunnen ze indirect een positieve invloed van bewoners op hun eigen omgeving geven. Dit geldt voor initiatieven uit straten, buurten of het hele dorp én voor sociaal maatschappelijke initiatieven. Dit jaar werden bijvoorbeeld geveltuinen aangelegd bij De Baai. Een voorbeeld om de verstening van de leefomgeving in Grou tegen te gaan.

Voorwaarden

“Er zijn wel voorwaarden gesteld natuurlijk. Die lees je allemaal op de website van Pleatslik Belang Grou. Door de corona is er tijdelijk minder subsidie aangevraagd omdat er minder initiatieven zijn ontwikkeld. Dus kom maar op met die ideeën”, zegt Harold uitnodigend. “We zijn heel nieuwsgierig naar alle aanvragen die hopelijk binnen zullen komen.” Het gaat om aanvragen die uit het nog beschikbare budget van dit jaar gefinancierd kunnen worden. Half december worden alle subsidieaanvragen behandeld.

Initiatieven

De afgelopen jaren is er subsidie verstrekt aan diverse voorstellingen, tentoonstellingen, jubileum acties en bijvoorbeeld initiatieven binnen buurtverenigingen en sportverenigingen.

Klik hier en vul het aanvraagformulier in.