Grou is een prachtig watersport dorp in het absolute hart van Friesland. Een dorp met een rijke historie en gastvrije bewoners. Grou is goed bereikbaar vanaf de A32. De watersport is een belangrijke inkomstenbron van Grou. Het dorp staat ook wel bekend als Grouw.

Grousters.nl wil de charme van het dorp aan heel Nederland, en het liefst heel de wereld laten zien. Deze website is geen onderdeel van internetkrant De Grouster. We willen nieuws op een moderne manier verspreiden, middels sociale media, websites en apps. We willen Grou meer betrekken met de omliggende steden Leeuwarden, Sneek, Heerenveen en Drachten. Dit willen we bereiken door meer aandacht te schenken aan ondernemers, evenementen en initiatieven.

Grou

Het dorp beter op de kaart zetten, dat is onze missie. Grou behoort tot één van de mooiste culturele plaatsen en is onderdeel van de gemeente Leeuwarden. Vele investeringen doen het dorp opbloeien. Het watersportdorp ligt ten westen van het Pikmeer en het Prinses Margrietkanaal en ten oosten van de A32 en de spoorlijn Zwolle-Leeuwarden. Het heeft een station: station Grou-Jirnsum.

Tot de gemeentelijke herindeling in 1984 was het dorp de hoofdplaats van de toenmalige gemeente Idaarderadeel, die toen opging in de gemeente Boarnsterhiem. Op 1 januari 2014 is deze gemeente opgeheven, waarop het watersportdorp van Friesland onderdeel is geworden van de gemeente Leeuwarden.

Grouw

Tot 1989 was de officiële plaatsnaam Grouw, in dat jaar wijzigde de gemeente Boarnsterhiem de naam in Grou. In de gemeente Leeuwarden zijn de Nederlandse plaatsnamen de officiële, behalve voor de plaatsen die werden overgenomen van de opgeheven gemeente Boarnsterhiem, waarbij de officiële status van de Friestalige namen werd gehandhaafd.

Friesland

Het dorp is bekend om de viering van Sint Piter op 21 februari in plaats van Sinterklaas op 5 december elders.Veel toeristen komen ieder jaar naar het hart van Friesland voor de watersport. Ook skûtsjesilen is hier een erg populair evenement.  Het absolute watersportcentrum van Friesland.