Grou

Samen bouwen aan Grou

Hét watersportdorp van Friesland. De gemeente Leeuwarden heeft voor gebiedsontwikkeling in Grou 1,5 miljoen beschikbaar gesteld. De koers is het versterken van Grou als watersportcentrum van midden Friesland. Het dorpshart moet aantrekkelijker worden, maar ook digitaal moet Grou meer aandacht krijgen. Vaak wordt er bij de promotie en de verbetering van Grou alleen gedacht aan fysieke maatregelen.

GrouEen groot bereik in Friesland

De website Grousters.nl wil de nadruk op digitaal hebben en is daarom in het leven geroepen. We zijn enthousiast over de vele initiatieven om Grou aantrekkelijker te maken, maar anno 2016 moet Grou ook online voor mensen aantrekkelijk zijn. Met onze website en Facebookpagina bereiken we iedere week meer dan 15.000 mensen in heel Friesland en Nederland.

Omschrijving Grou

Grou ligt ten westen van het Pikmeer en het Prinses Margrietkanaal en ten oosten van de A32 en de spoorlijn Zwolle-Leeuwarden. Het heeft een station: station Grou-Jirnsum.

Tot de gemeentelijke herindeling in 1984 was Grou de hoofdplaats van de toenmalige gemeente Idaarderadeel, die toen opging in de gemeente Boarnsterhiem. Op 1 januari 2014 is deze gemeente opgeheven, waarop Grou onderdeel is geworden van de gemeente Leeuwarden.

Tot 1989 was de officiële plaatsnaam Grouw, in dat jaar wijzigde de gemeente Boarnsterhiem de naam in Grou. In de gemeente Leeuwarden zijn de Nederlandse plaatsnamen de officiële, behalve voor de plaatsen die werden overgenomen van de opgeheven gemeente Boarnsterhiem, waarbij de officiële status van de Friestalige namen werd gehandhaafd.

Het dorp is bekend om de viering van Sint Piter op 21 februari in plaats van Sinterklaas op 5 december elders.Veel toeristen komen ieder jaar naar het hart van Friesland voor de watersport. Ook skûtsjesilen is hier een erg populair evenement. Grou is een enorm populair dorp onder watersporters. Het absolute watersportcentrum van Friesland.

Grousters.nl werkt ook samen met omliggende dorpen en steden. Zo wordt er samengewerkt met ”Sloep Huren Friesland” om leuke arrangementen samen te stellen met Grouster ondernemers. Het sloepverhuurbedrijf trekt ieder jaar vele toeristen.