Grou is een prachtig watersport dorp in het absolute hart van Friesland.  Een dorp met een rijke historie en gastvrije bewoners. Grou is goed bereikbaar vanaf de A32. De watersport is een belangrijke inkomstenbron van Grou. Het dorp staat ook wel bekend als Grouw.

Grousters.nl wil de charme van het dorp aan heel Nederland, en het liefst heel de wereld laten zien. Deze website is geen onderdeel van internetkrant De Grouster. We willen nieuws op een moderne manier verspreiden, middels sociale media, websites en apps. We willen Grou meer betrekken met de omliggende steden Leeuwarden, Sneek, Heerenveen en Drachten. Dit willen we bereiken door meer aandacht te schenken aan ondernemers, evenementen en initiatieven.

Grou

Het dorp beter op de kaart zetten, dat is onze missie. Grou behoort tot één van de mooiste culturele plaatsen en is onderdeel van de gemeente Leeuwarden. Vele investeringen doen het dorp opbloeien. Het watersportdorp ligt ten westen van het Pikmeer en het Prinses Margrietkanaal en ten oosten van de A32 en de spoorlijn Zwolle-Leeuwarden. Het heeft een station: station Grou-Jirnsum.

Tot de gemeentelijke herindeling in 1984 was het dorp de hoofdplaats van de toenmalige gemeente Idaarderadeel, die toen opging in de gemeente Boarnsterhiem. Op 1 januari 2014 is deze gemeente opgeheven, waarop het watersportdorp van Friesland onderdeel is geworden van de gemeente Leeuwarden.