recreatiepark hoflan Grou

FNP stelt vragen over plannen recreatiewoningen bij Hôflân Grou

Grou – Onlangs kwam in de media dat B&W in Leeuwarden een belangrijke stap gezet heeft richting een mogelijke realisatie van een hoogwaardig recreatiepark bij het landelijke Hôflân ten noorden van Grou. De FNP-fractie vraagt zich af of Pleatslik Belang Grou op de hoogte van deze plannen is?

Op 12 mei 2020 heeft de FNP-fractie namelijk schriftelijke vragen gesteld over de plannen voor de bouw van 48 luxe (water)woningen ten noorden van Grou. Destijds kregen ze als antwoord van het college dat er geen aanvraag was ingediend voor deze waterwoningen. In reactie hierop werd aangegeven dat de gemeente andere prioriteiten in Grou heeft en op dit moment niet openstaat voor deze plannen; de gesprekken zijn daarna niet voortgezet.

100 tot 150 recreatiewoningen

Begin november 2023 vernamen we uit de media dat er opnieuw plannen zijn voor recreatiewoningen en dat er onderzoek zal worden gedaan naar 100 tot 150 (kostbare) recreatiewoningen. De FNP-fractie Leeuwarden heeft daarom de volgende vragen:

  1. Heeft Plaatselijk Belang voor het dorp Grou een dorpsvisie vastgesteld, en past zo’n grootschalig recreatiegebied in deze visie?
  2. Zijn de plannen bekend bij Plaatselijk Belang Grou? Zo ja, wat is hun reactie?
  3. Kan dit gebied een dergelijk groot recreatiepark accommoderen?
  4. Er zal onderzoek plaatsvinden naar 100-150 recreatiewoningen in Grou. Is het niet wenselijk om deze grootschalige recreatieplannen eerst met de inwoners van Grou te delen voordat er onderzoek wordt gedaan?
  5. Waarom vond de gemeente het noodzakelijk om een convenant met de ontwikkelaar aan te gaan?
  6. Wat is de reden dat de gemeente een aanzienlijke financiële bijdrage moet leveren aan dit onderzoek?
  7. Het gaat hier om 50 hectare agrarische grond in het Leechlân ten noorden van Grou. Is het college niet van mening dat deze kostbare agrarische grond in het Leechlân ten koste gaat van deze plannen?
  8. Wat is de visie van de Provincie Fryslân met betrekking tot deze plannen?
  9. In de Wergeasterfeart en omgeving liggen veel recreatiearken. Welke gevolgen heeft dit voor hen? De arkbewoners hebben ook grond bij hun arken en parkeergelegenheid. Worden deze bewoners ook meegenomen in het onderzoek?
gemeenteraad

Extra ledenvergadering PB Grou van 24 oktober 2023 uitgesteld!

Grou – Het bestuur van Pleatslik Belang heeft meer tijd nodig om deze extra ledenvergadering, die op dinsdag 24 oktober a.s. op de agenda stond, over doel, opzet en werkwijzen van de Doarpskooperaasje Grou goed voor te bereiden. 

Het bestuur gaat overleggen met een aantal gemotiveerde leden en er komt ook nog een overleg met het bestuur van de Doarpskooperaasje. Zo kunnen we een goede gezamenlijke vergadering met de leden van Pleatslik Belang houden, op weg naar verbinding en samenwerking.

Nader nieuws volgt spoedig!

Friese bewoners maken samen droom voor de buurt waar

Doel behaald? 1.000 euro! Nog 4 weken om in te schrijven voor Kern met Pit. Van buurthuiskamer tot beweegpark, van repaircafé tot pluktuin; Kern met Pit ondersteunt mensen met een idee voor hun buurt gratis een jaar lang met deskundige hulp. Is het plan binnen een jaar uitgevoerd? Dan is er een beloning van 1.000 euro én maken de bewoners kans op de Gouden Pit van 3.000 euro. Inschrijven voor Kern met Pit kan tot 1 november 2023. 

Fryske inwenners mei pit 

In heel Nederland schrijven elk jaar zeker 250 initiatieven zich in voor Kern met Pit. Het zijn mensen die zich actief inzetten voor hun eigen wijk, buurt of dorp. Zoals een bewonersgroep in  het dorp Blije,  Noardeast Fryslân, die met elkaar een project opzetten voor  de fruitbomen die her en der in het dorp staan . Maar welke? Dat zochten ze uit, en ze lieten zich omscholen tot volleerde snoeiers. En omdat bij de bomen nu een informatiebordje staat, nemen mensen eerder een appeltje of peertje mee. Zo maken de initiatiefnemers het leven mooier in hun eigen leefomgeving. Knap! Ze werden bekroond met  de Kern Met Pit-trofee 2023 van hun provincie . 

Klus geklaard binnen een jaar 

Het programma Kern met Pit is er speciaal voor bewoners die in een jaar tijd hun droom voor de buurt tot stand brengen. Waardoor ze samen het leven in hun wijk of dorp een beetje beter, groener, veiliger, gezonder en gezelliger maken. Sinds de start van Kern met Pit ruim 45 jaar geleden, zijn al meer dan 5.000 lokale buurtprojecten gestart, opgebloeid en verankerd in de maatschappij. Bewoners kunnen zich inschrijven en profiteren van de kennis en het netwerk van Katalys (voorheen KNHM). Ze krijgen een eigen adviseur, interessante workshops (bijvoorbeeld over crowdfunding), twee bijeenkomsten om andere initiatiefnemers te ontmoeten, een plek op de website en indien nodig de expertise van ingenieursbureau Arcadis. En tussentijds natuurlijk veel aanmoediging. 

Dat zorgt vaak voor een boost: door mee te doen met Kern met Pit krijgen bewoners een coach die als vrijwilliger kan adviseren bij een plan van aanpak, de geldpuzzel helpt leggen of een ontwerp of bouwtekening kan laten maken. Zeker 150 deelnemers halen ieder jaar de eindstreep. Zo helpt Katalys (de landelijke organisatie voor ondersteuning van initiatieven in buurt, wijk of dorp) actieve bewoners een stap verder. 

Meedoen? Nog een paar weken! 

Heb jij ook een goed idee? Kan jouw buurt wel wat pit gebruiken? Dan is het tijd voor actie! Schrijf jullie project vóór 1 november in voor  Kern met Pit (finale 2024). www.kernmetpit.nl

Schrijf je nu in voor  Kern met Pit en doe mee. Bekijk hier de video voor een sfeerimpressie.