Vondst brieven dichteres Rixt Grou

Schenking van opgedoken brieven Grouster dichteres Rixt

Leeuwarden / Grou – Het Fries Dichterscollectief RIXT schenkt vandaag vier brieven aan Tresoar in Leeuwarden. Het gaat om brieven die zijn geschreven door de naamgever van het collectief: de Grouster dichteres Hendrika Akke van Dorssen (1887-1979).

Rixt werd als Hendrika Akke van Dorssen geboren in Grou op 27 september 1887. Van 1917 tot 1919 werkte zij op het gemeente-secretariaat in Sneek en daarna tot haar pensioen in Deventer, waar zij het bracht tot waarnemend gemeentesecretaris. 

Vondst

Dichter Koos Hagen (1939) uit Amstelveen vond de handgeschreven brieven afgelopen zomer in de nalatenschap van zijn vader, die een tijd dominee in Leeuwarden was. Hij besloot de schrijfsels, uit 1965 en 1966, te schenken aan het dichterscollectief omdat dat naar haar vernoemd is. De correspondentie tussen ds. Hagen en Rixt gaat over passages uit De gouden rider, de dichtbundel waar Rixt in 1952 de Gysbert Japicxprijs voor kreeg. De predikant begrijpt een aantal passages niet en Rixt licht deze toe in de brieven. Vandaag, op de 41e sterfdag van dichteres Rixt, biedt het collectief de brieven aan Tresoar aan, die worden hier toegevoegd aan het archief van de dichteres. De brieven zijn te lezen op www.rixt.frl en www.sirkwy.frl

Levensloop

Tussen haar schooljaren en haar bestaan als ambtenares lag een periode van ziekte en kuren in verschillende sanatoria. In het sanatorium van Putten leerde zij de jonge dichter J. Philip van Goethem kennen die haar aanmoedigde om te gaan dichten. In het sanatorium in Davos raakte Rixt bevriend met andere Friese patiënten en met elkaar lazen zij Friese poëzie.

Zodoende kwam Rixt ertoe om in haar moedertaal te gaan dichten. Mensen als Jan Jelles Hof, en later Douwe Kalma onderkenden haar talent. Om als jonge vrouw naar buiten te treden met liefdesgedichten die recht uit het hart kwamen, was volgens Kalma moed voor nodig in het ingetogen Friesland. Hoewel ze maar een klein oeuvre had geschapen neemt Rixt een voorname plaats in in de Friese literatuur. Zij overleed op 31 januari 1979 in Colmschate.

Bronnen / Overgenomen van: Friesch Dagblad / Tresoar

Week van de leesclub Grou in dbieb

Week van de leesclub in dbieb Grou

Grou – In de Week van de Leesclub, van 25 t/m 31 januari 2020, vinden er door het hele land bijeenkomsten plaats om nieuwe leesclubs op te richten. Ook in Grou start een nieuwe leesclub. Op 28 januari om 15.00 uur kun je in dbieb Grou vrijblijvend kennismaken met de nieuwe leesclub ‘Nederlandse literatuur’.

Leesclubs winnen aan populariteit. Want hoe leuk is het om samen met anderen over literatuur te praten. Een veel gehoorde opmerking is dat je door een leesclub meer aan lezen toe komt en een gesprek erover veel meerwaarde heeft. Per jaar lees je 6 à 7 boeken die je bespreekt aan de hand van leeswijzers met vragen, om het gesprek houvast te geven. dbieb werkt al enige jaren samen met Senia, de landelijke organisatie van leesclubs. 

Week van de leesclub Grou in dbieb
Week van de leesclub Grou in dbieb. Foto: DbieB

De bijeenkomst op 28 januari is geheel vrijblijvend, bedoeld om kennis te maken met de leesclub. Je hoeft niet meteen lid te worden, maar dat kan natuurlijk wel. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via wilhelmien.kalter@senia.nl.  Meer weten over de leesclubs van Senia? Kijk een op www.weekvandeleesclub.nl

Theaterspektakel Pier Grou 100 jaar FFF

Grou laat visserman Pier te water

Grou – In verband met het 100-jarig bestaan van de FFF (Fereniging Foar Folksvermaken) zal er vanaf eind januari gestart worden met de repetities van het theaterspektakel PIER. Gisteravond werden de plannen van schipper Pier onthuld. De uitvoering zal plaatsvinden op 9, 10 en 11 september 2020. Grousters.nl  interviewde acteur Onno Spreij die de hoofdrol van Pier zal vertolken. Bekijk de videoreportage van de kick-off.

Videoreportage kick-off Pier met interview hoofdrolspeler Onno Spreij. Video: Press4All

In totaal ging er twee jaar voorbereiding aan vooraf om het complete stuk vorm te geven. Het is een vierdimensionaal theaterstuk met live muziek door het korps Apollo. Verder zullen zangeres Janneke Brakels, componiste Clara Rullman en regisseur Karin Idzenga hun medewerking verlenen aan het stuk. Verder wordt de hoofdrol van Pier ingevuld door acteur Onno Spreij. Hlj zal worden bijgestaan door vele Grouster acteurs. Volgende week zal worden begonnen met de repetities. 

Ridsert van der Geest van jubileumcommissie is blij met zijn rol als voorzitter van het project: “Als ik er wat de vrije hand in krijg wil ik het graag doen was de enige voorwaarde die ik stelde”.

De crew van Pier tijdens de kick-off in Oer’t Hout. Foto: Press4All

In deze bijzondere productie bevindt het publiek zich op een denkbeeldig groot schip en vaart mee met schipper Pier. Pier neemt ons mee door de tijd en in een ‘Scrooge’ achtige verhaalopbouw leert hij wijze levenslessen. Pier is een schipper die zich omringd ziet door vrouwen zoals zijn vrouw, dochters en schoonmoeder. Die ontvlucht het liefst door het water op te gaan. Gedurende het verhaal gaat hij terug in de tijd, begeeft hij zich in het heden en reist hij naar de toekomst. De meeste rollen worden ingevuld door acteurs die in Grou wonen of geboren zijn en een achtergrond of opleiding in de theaterwereld of op toneel hebben. Er wordt veel aandacht aan de muziek en de arrangementen besteed. Uiteindelijk wordt sporthal de Twine omgetoverd tot een totaaltheater. Waarbij het publiek het verhaal zal worden ingezogen.