Borgmolen Burd Grou Friese Molendag 2022

(video) Borgmolen Grou draait op 10e Friese Molendag

Grou / Video – De molenaars van Stichting Poldermolens De Lege Midden hopen komende zaterdag 14 mei genoeg wind in de zeilen te hebben om de Borgmolen op eiland de Burd te laten draaien. Molenaar Rienk van Schaik zal aanwezig zijn om belangstellenden over de molen en het vak van molenaar te vertellen. 

Het is weer feest tijdens de Nationale Molendag 2022! Honderden molens openen hun deuren en draaien op 14 en 15 mei. Dit jaar bestaat het Gilde van Vrijwillige Molenaars 50 jaar en daarom is 2022 het Jaar van de Molenaar. Extra bijzonder dus om een molenaar te bezoeken. 

Friese Molendag

Dus iedereen van jong tot oud is welkom op deze unieke monumentale Friese Molendag, waar wind en geschiedenis hand in hand gaan. De borgmolen is van 14:00 – 16:00 te bezichtigen. Eventueel water afmalen vindt plaats bij genoeg wind. Naast Borgmolen zijn er nog twee andere molens op het eiland. Dat zijn de Haansmolen en molen de Bird.

Friese Molendag de Burd Grou

Molen de Bird op de Burd bij Grou. Dronefotografie in Friesland : Press4All

De Bird

De Bird werd gebouwd in de achttiende eeuw, maar het exacte bouwjaar is onbekend. De molen komt echter al voor op een kaart uit 1718. De Bird werd geplaatst voor de bemaling van polder De Burd, de voormalige Koopmanspolder. Tot wanneer deze spinnenkopmolen als zodanig dienst deed is eveneens niet bekend, maar in 2004 was hij zo vervallen dat hij gedeeltelijk werd afgebroken. De voormalige gemeente Boarnsterhim, die de molen in eigendom had, besloot daarop tot restauratie, waarbij niet alleen de molen werd teruggeplaatst, maar ook de waterloop werd gerestaureerd. In november 2005 was de restauratie voltooid. Sindsdien doet De Burd dienst als hulpgemaal. Op 10 mei 2008 werd de molen officieel geopend.

Molens op eiland de Burd

De Haansmolen op de nieuwe locatie op eiland De Burd nabij Grou. Foto: Press4All

De Haansmole

De Haansmole is gebouwd in 1895 en gerestaureerd in 2007. Dit is ook een Spinnenkopmolen en had tevens de functie van poldermolen. De ondertoren is gedekt met dakpannen en de kap met houten delen. De molen bemaalde voorheen de Gallelannen.

Vanouds was de molen gelegen aan de Haanskrite, op de hoek van de Pikmar en het Prinses Margrietkanaal. In de nacht van 9 op 10 januari 2004 werd deze molen slachtoffer van een nogal bizar ongeval. Een uit de koers gelopen binnenvaarttanker liep op de wal en overvoer daarbij de molen, die als gevolg vrijwel geheel werd vernield. Duidelijk werd dat de herbouw op een andere locatie moest plaatsvinden. Stichting De Fryske Mole had al eerder voorstellen hiertoe gedaan. Herbouw vond plaats aan de noordwestkant van het eiland De Bird, bij de inham van de Biggemar. Met een nieuw bovenhuis en een houten as werd de molen op 1 oktober 2007 op zijn nieuwe locatie geplaatst.

De Borgmolen op eiland De Burd bij Grou

De Borgmolen op eiland De Burd bij Grou. Foto: Press4All

De Borgmolen

Dit is één van de weinige achtkantige molens rond Grou en Earnewâld en bemaalde de polder De Nije Borgkrite. Het is een monnikmolen. Door de herkaveling van De Burd is er een elektrisch gemaal geplaatst en is de molen sinds 1954 niet meer maalvaardig. De molen heeft een grenen achtkant, gedekt met riet en met stenen veldmuren.  De kap is gedekt met riet. Door het dempen van de boezemsloot klonk de grond sterk in en kwam de molen steeds schever te staan. In 2008 is de molen gerestaureerd en 500 meter verplaatst.

De molens zijn ondergebracht in de Stichting Poldermolens De Lege Midden en op afspraak te bezoeken.

Bron Historische teksten: Rijksmonumenten / Wikipedia

 

(video) 4 mei dodenherdenking in Grou met gastspreker

Grou – In deze tijd van oorlog in Oekraïne is het nut van de Nationale Dodenherdenking op woensdag 4 mei groter dan ooit. In Grou start deze herdenking bij het monument van de omgekomen Grousters in de Tweede Wereldoorlog bij het oude raadhuis om 19:20 uur met het leggen van bloemen. 

De landelijke herdenking is op de Dam in Amsterdam en wordt in de huidige vorm sinds 1988 georganiseerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei. In Grou neemt het 4 Maaie Komitee Grou de organisatie voor haar rekening.

Dodenherdenking Doopsgezinde kerk Grou 4 mei 2022 web

Interieur doopsgezinde kerk Grou. Foto: Press4All

Doopsgezinde kerk

Na de bloemlegging om 19:20 uur bij het oorlogsmonument is er een stille toch richting het kerkhof, waarbij verschillende graven bloemen gelegd zullen worden. Dit jaar is de herdenkingsdienst in de doopsgezinde kerk. Om 20:00 uur begint de herdenking met twee minuten stilte. Op het programma staan verder het aansteken van kaarsen en het voorlezen van gedichten door kinderen van groep 7 en 8 van de basisscholen uit Grou. De muzikale omlijsting is met zang van Damesakkoord.

Gastspreker

Het is inmiddels een traditie om elk jaar tijdens de bedenking in Grou een spreker uit te nodigen. Dit jaar is dat majoor Bart Aalberts. Hij is stafofficier vliegtuigbergingen (SOVB) bij de Koninklijke Luchtmacht. Hij was betrokken bij diverse bergingen van vliegtuigen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland zijn neergeschoten.

Afsluiting

Tot slot wordt door alle aanwezigen het Friese volkslied gezongen. Daarna zingt Damesakkoord bij het verlaten van de kerk ‘We’ll meet Again’. Een bijdrage aan de deurcollecte wordt gewaardeerd.

Wapendropping beleeftocht uitgesteld

Wapendropping wandel beleeftocht uitgesteld naar 2023

Grou / Aldeboarn – Na twee keer uitstel van de Wapendroppingstocht, besluit de organisatie ook dit jaar het evenement te annuleren. “Helaas, ondanks al onze inspanningen en tomeloze inzet van onze vrijwilligers, was het deze keer het slechte nieuws omtrent de ontstane situatie in Oekraïne dat roet in het eten gooide”, verklaart de organisatie het uitstellen van de tocht die op zaterdag 7 mei zou plaatsvinden.

Bedenker wapendroppings- beleeftocht Hessel Bouma. Foto: Press4All

Na de teleurstelling rondom COVID en het daardoor al 2 jaar moeten uitstellen van het  mooie Wapendroppingsvenement, is de organisatie dit jaar, na het vervallen van de maatregelen, vol goede moed begonnen met het organiseren van de Wapendropping wandel-beleeftocht op 7 mei aanstaande. 

Na intensief overleg met vertegenwoordigers van de Gemeenten Leeuwarden en Heerenveen is gebleken dat de Gemeenten in verband met de situatie in Oekraïne het advies geven om onderdelen zoals het droppen van parachutisten uit het oude tweedekker-vliegtuig, niet door te laten gaan. 

Versobering

Zoals dit al bij vele evenementen rondom de bevrijdingsfestiviteiten gebeurt, is het versobering wat de klok slaat. Omdat ook de kern van het evenement: de wandel-beleefmomenten, waarin tegen de oorlog wordt geprotesteerd, enorm is afgeschaald, is het concept dusdanig uitgekleed dat het bestuur het evenement op deze wijze niet door kan laten gaan. Onze Wapendropping wandel-beleeftocht moet een beleving zijn voor een iedereen.

Nieuwe datum

De organisatie wil een ieder de kans geven om echt te gaan genieten van de Wapendropping  wandel-beleeftocht. Daarom nodigen wij een ieder uit om op 6 mei 2023 samen met ons er een geweldige ervaring van te maken. Wij hopen dat een iedereen, deelnemer, vrijwilliger dan wel sponsor ons ook dan weer steunt en aanwezig zal zijn.