kaatsen

Historisch kaatsen in Grou een ‘boppeslach’

Grou –  ‘Op het sfeervol aangeklede plein waar de vele toeschouwers en kaatsers werden verwelkomd door muziek van een draaiorgel werd gestreden om de prachtige kransen. De matadoren traden aan in oude kaatskledij, het bestuur was paraat in jacquet en ook de lijnrechters waren klaar voor hun taak. Veldwachter De Vries was aanwezig om de orde te bewaken en de wedstrijd stond onder leiding van de zeer kundige scheidsrechter Peter Jagersma.

kaatsen

Historisch Kaatsen in Grou. Foto: Henk Bootsma

Slimme balletjes

Zoals commentator Jan Kiemel het verwoordde, stond in deze partij de strijd tussen de oudgedienden en de jonkies centraal. Zou de wijsheid en slimme balletjes van de âlderein het winnen van de kracht en gretigheid van de jeugd? In de twee halve finales die werden verkaatst, ging het er om wei; het fanatisme spatte er vanaf. Uiteindelijk waren het de parturen van de jonkies Roy v/d Berg, Thomas Miedema en Rinse de Groot en ‘oudere garde’ Klaas Berkepas, Klaas Kooier en Chris op de Hoek die de finale haalden.

Felle strijd

Onder toeziend oog van onder andere KNKB-voorzitter Dirk Jan v/d Woud en  PC-winnaars Tsjisse Steenstra en Ale Jan Anema werd er gestreden om elk punt. De boppeslagen werden afgewisseld met fraai trick-track situaties. Een genot voor het publiek om naar te kijken! Met alles aan de hang ging de winst uiteindelijk naar het jeugdige partuur. Zij kregen de kransen omgehangen door zeilkoningin Fenna Hoekstra en haar hofdame Marije de Vries.’