Herdenking

(video) Zo stond Grou stil bij de Dodenherdenking

Grou – Jaarlijks leggen we in Grou bloemen bij de betinking fan 4 maaie. In deze onrustige tijd van oorlogen op de wereld, is het nog steeds belangrijk om niet te vergeten wat onze voorouders mee hebben gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook dit jaar legden verschillende mensen uit Grou bloemen bij het oorlogsmonument.

De aanwezigen verzamelden zich om 19:10 uur in het oude raadhuis. Opvallend was de aanwezigheid van twee handhavers in uniform en de wijkagent, die een oogje in het zeil hielden. Wethouder Evert Stellingwerf legde als eerste een bloemstuk leggen waarna anderen volgden. De aanwezigen liepen over de begraafplaats en leggen kinderen van de basisscholen legden stukjes op de vier graven. Na het blazen van de last post liep men in een lange stoet naar de Sint Piterkerk.

Dienst 4 Maaie Betinking in de Sint Piterkerk

Na de bloemlegging was er een herdenkingsdienst in de Sint Piterkerk, waar twee minuten stilte in acht werd genomen. De dorpswethouder Evert Stellingwerf hield tijdens ‘de 4 maaie betinking’ in Grou een toespraak. Henny Reitsma van het 4 Maaie Komitee zal de herdenking leiden. De muziek werd dit jaar verzorgd door de Jan de Roas Sjongers uit Oude- en Nieuwehorne en omgeving. Kinderen van de basisscholen lazen een zelfgeschreven gedichten voor. Ter afsluiting zongen aanwezigen het Frysk folksliet.