eerste kievitsei gemeente leeuwarden

Eerste kievitsei gemeente Leeuwarden nabij Grou gevonden

Grou – Vandaag is even voor vier uur het eerste kievitsei van de gemeente Leeuwarden gevonden. Hendrik de Boer en Wiebe Bonne jr. vonden het ei aan het Leechlân op het randje van de gemeente.
De Fûgelwacht Grou kwam na de melding van de BFVW in actie om ei en vinders te controleren. Gelukkig bleek ook hier alles in orde!
Hendrik en Wiebe Bonne waren in hun jeugd buurjongens en zoeken elkaar nu in de aaisikerstiid altijd weer op. Vanmiddag waren ze samen op pad, nabij Grou zagen ze een ljip op een ‘seekob’ slaan. Achter het hek vandaan hebben ze het veld en de vogels nog eens goed in zich op genomen. Vervolgens op pad voor een mooie kans, maar halverwege liepen ze zomaar tegen dit eitje aan! Dat gelukje levert de beide heren samen de oorkonde van de gemeente Leeuwarden op. Daarmee is het Frije Fjild van Leeuwarden ook gesloten!
Bron tekst & foto met toestemming overgenomen van BFVW