filmavond fugelwacht grou

(video) Filmavond Fûgelwacht Grou in Friesma State

Grou / Video – Vandaag vrijdagavond 10 maart organiseert de Fûgelwacht Grou een filmavond in Friesma State. Op het programma staan twee mooie films over de natuur in Friesland en de Nederlandse wateren. 

Soarremoarre Polder

De eerste film gaat over de weidevogel in de Soarremoarre-polder en duurt ca. 45 minuten. De Soarremoarre-polder tussen Akkrum en Aldeboarn is één van de meest bijzondere  weidevogelgebieden in Fryslân. De families Peenstra en Voolstra beheren hier met drie bedrijven zo’n 200 hectare op een extensieve, biologische en natuurlijke manier met hart voor de weidevogel.

De Levende Rivier

De tweede film draagt de titel ‘De Levende Rivier’ en is gemaakt door fotograaf en natuurfilmer Ruben Smit. Wie Ruben Smit zegt, zegt De Nieuwe Wildernis over de Oostvaardersplassen, en Wad, Overleven op de Grens van Water en Land en De Grutto. In de tussentijd maakte hij een vierluik over de oorspronkelijke loop van de Rijn, die hij met een kano afvoer en zo de mooiste natuur tegenkwam. Vanavond deel: De Biesbosch.

Gratis

De filmavond is gratis toegankelijk voor leden en niet leden en begint vrijdagavond 10 maart om 20:00 uur in Friesma State te Grou. Na afloop is er weer de traditionele verloting.