Energiecoaches Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden is door 5000 energieboxen heen

Grou – De 5000 energieboxen voor inwoners met een smalle beurs, zijn allemaal uitgereikt. Na de zomer komt er een vervolg.

Vanaf december vorig jaar konden inwoners met een smalle beurs de Energiebox Electra of de Energiebox Gas aanvragen. Hierin zitten energiebesparende producten, zoals ledlampen, een waterbesparende douchekop, radiatorfolie en een stekkerdoos.

Energiearmoede krijgt volle aandacht

Daar is goed gebruik van gemaakt. De landelijke actie duurde tot 1 juli 2022, maar het maximaal aantal aanvragen was begin juni al bereikt. De Energieboxen werden onder de aandacht gebracht bij inwoners, door gezamenlijke inzet op www.energieloketleeuwarden.nl, via de Energiecoaches en de wijkteams.

“Onze 7 energiecoaches spelen een cruciale rol bij het aanpakken van energiearmoede. Zij verlagen de drempel van inwoners om stappen te zetten naar een zuinigere woning. De Energiebox helpt bij het besparen van energie”, zegt Evert Stellingwerf, wethouder Duurzaamheid. “Maar nog belangrijker is de coaching van de Energiecoaches. Zij begeleiden huishoudens en geven hen meer grip op hun energie-uitgaven. Maar veel huishoudens zijn nog een te groot deel van hun besteedbaar inkomen kwijt aan de energierekening. Daarom heeft energiearmoede en het energiezuinig maken van huizen ook in de komende collegeperiode onze volle aandacht.”

 

Vervolg op de energieboxen

De gemeente Leeuwarden bereidt een vervolg op de Energiebox voor. Dit zal na de zomer van start gaan. Daarnaast gaat de gemeente met de extra impuls van de rijksmiddelen het succesvolle beleid voortzetten en opschalen. Dat gaat de gemeente op een aantal manieren doen:

  • Huurders ondersteunen we door hen te coachen op energiebesparing en met kleine maatregelen, zoals tochtstrips, radiatorfolie en ledlampen.
  • We bieden huurders een waardebon aan voor witgoed, zodat ze verouderde apparaten kunnen vervangen door nieuwe energiezuinige exemplaren. We werken hierin samen met woningcorporaties WoonFriesland en Elkien en met de beide huurdersorganisaties.
  • We helpen eigenaren van woningen met een laag energielabel en lage inkomens bij het nemen van isolatiemaatregelen en het waterzijdig inregelen van de cv-installatie. Daarnaast bieden de duurzaamheidslening en de verzilverlening van de gemeente ook mogelijkheden om huizen betaalbaar te verduurzamen. 

 Start in het najaar

Deze opschaling start in het najaar. We doen dit alles in overleg met de bewoners. Gaandeweg gaan we kijken welke van de maatregelen het beste werken. Indien nodig passen we onze aanpak hierop aan om zoveel mogelijk huishoudens te kunnen helpen.