Winnaars vergroen je straat wedstrijd bekend

It Bûterfabryk en de Buorkerij winnen vergroen je straat wedstrijd

Grou – De uitslag van de wedstrijd is bekend. De bewoners van it Bûterfabryk en de Buorkerij winnen met hun ontwerp de Vergroen-je-straat-wedstrijd. Het is een mooi initiatief van een wijkje dat nu heel weinig groen heeft.

vergroen je straat

Uitvoering

De afdeling Klimaatadaptatie van de gemeente Leeuwarden heeft deze straten tot prijswinnaars gekozen en gaat in samenwerking met de afdeling Civiele Techniek kijken hoe en wanneer dit plan uitgevoerd kan gaan worden.

Nieuwe speeltuin

De tweede prijs en een eervolle vermelding gaat uit naar de initiatiefnemers van Lyts Blyema. De kinderen van de straat hebben een ontwerp gemaakt van een nieuwe speeltuin met heggen eromheen. De afdeling groenvoorziening van de gemeente Leeuwarden gaat met het PB bekijken wat van hun wensen ook uitgevoerd kan worden in de herinrichting van de speeltuin.