energietoeslag

Huishoudens Grou met laag inkomen kunnen nu energietoeslag aanvragen

Grou / Leeuwarden – Van 1 mei tot 1 september 2022 kunnen huishoudens met een laag inkomen energietoeslag bij de gemeente Leeuwarden aanvragen. Dit is een eenmalig bedrag van € 800,00 van het Rijk om de hoge energiekosten te compenseren.

Huishoudens in Grou zonder bijstandsuitkering en een inkomen lager dan 125% van het minimum inkomen kunnen de energietoeslag aanvragen. Het aanvragen van de energietoeslag kan via de website van de gemeente Leeuwarden www.leeuwarden.nl/energietoeslag. Hier is ook meer informatie over de energietoeslag te vinden.

Steunpakket Energietoeslag 800 euro overheid

Minima kunnen steunpakket energietoeslag van 800 euro aanvragen. Foto: Freepik.com

Automatische betaling energietoeslag aan huishoudens met bijstandsuitkering

De gemeente Leeuwarden is in april gestart met het uitbetalen van de energietoeslag aan huishoudens met een bijstandsuitkering. Wethouder Hein Kuiken: “Deze groep is bekend bij de gemeente. Hierdoor konden we de energietoeslag snel uitbetalen. Dat is belangrijk omdat mensen het geld hard nodig hebben om rond te kunnen komen.” Voor de groep huishoudens met een laag inkomen zonder bijstandsuitkering heeft de gemeente nu een aanvraagsysteem ingericht. Deze huishoudens kunnen de energietoeslag daardoor gemakkelijk aanvragen en het bedrag zo snel mogelijk uitbetaald krijgen.

Energiekosten enorm gestegen. Foto: Freepik.com

Tijdelijke verruiming bijzondere bijstand voor hoge energiekosten

Naast de energietoeslag gaat de gemeente Leeuwarden tijdelijk de bijzondere bijstand verruimen voor hoge energiekosten. Meestal is het niet mogelijk om bijzondere bijstand te krijgen voor het betalen van energiekosten. Maar de hoge stijging van de energiekosten vraagt om extra maatregelen. Het aanvragen van de verruimde bijzondere bijstand kan op dit moment nog niet, maar de gemeente werkt er hard aan dit mogelijk te maken.

Lokaal pakket met steunmaatregelen

De verruiming van de bijzondere bijstand voor hoge energiekosten is onderdeel van het lokale pakket aan steunmaatregelen dat de gemeente Leeuwarden biedt voor inwoners met een laag inkomen. Naast de tijdelijke verruiming van de bijzondere bijstand is binnenkort de app Voorzieningenwijzer beschikbaar. Met de app wordt duidelijk op welke hulp een inwoner recht heeft. Daarnaast komt er meer aandacht voor vroegsignalering van schulden. Hierdoor kunnen gemeente, Amaryllis en andere organisaties op tijd in actie komen bij iedereen die in de geldproblemen dreigt te komen. Ook gaat de gemeente extra steun geven aan initiatieven in Leeuwarden die hulp bieden aan mensen met een laag inkomen.