Wapendropping beleeftocht uitgesteld

Wapendropping wandel beleeftocht uitgesteld naar 2023

Grou / Aldeboarn – Na twee keer uitstel van de Wapendroppingstocht, besluit de organisatie ook dit jaar het evenement te annuleren. “Helaas, ondanks al onze inspanningen en tomeloze inzet van onze vrijwilligers, was het deze keer het slechte nieuws omtrent de ontstane situatie in Oekraïne dat roet in het eten gooide”, verklaart de organisatie het uitstellen van de tocht die op zaterdag 7 mei zou plaatsvinden.

Bedenker wapendroppings- beleeftocht Hessel Bouma. Foto: Press4All

Na de teleurstelling rondom COVID en het daardoor al 2 jaar moeten uitstellen van het  mooie Wapendroppingsvenement, is de organisatie dit jaar, na het vervallen van de maatregelen, vol goede moed begonnen met het organiseren van de Wapendropping wandel-beleeftocht op 7 mei aanstaande. 

Na intensief overleg met vertegenwoordigers van de Gemeenten Leeuwarden en Heerenveen is gebleken dat de Gemeenten in verband met de situatie in Oekraïne het advies geven om onderdelen zoals het droppen van parachutisten uit het oude tweedekker-vliegtuig, niet door te laten gaan. 

Versobering

Zoals dit al bij vele evenementen rondom de bevrijdingsfestiviteiten gebeurt, is het versobering wat de klok slaat. Omdat ook de kern van het evenement: de wandel-beleefmomenten, waarin tegen de oorlog wordt geprotesteerd, enorm is afgeschaald, is het concept dusdanig uitgekleed dat het bestuur het evenement op deze wijze niet door kan laten gaan. Onze Wapendropping wandel-beleeftocht moet een beleving zijn voor een iedereen.

Nieuwe datum

De organisatie wil een ieder de kans geven om echt te gaan genieten van de Wapendropping  wandel-beleeftocht. Daarom nodigen wij een ieder uit om op 6 mei 2023 samen met ons er een geweldige ervaring van te maken. Wij hopen dat een iedereen, deelnemer, vrijwilliger dan wel sponsor ons ook dan weer steunt en aanwezig zal zijn.