Global Goals vlag Grou op de sint piter web

Global Goals wapperen op Grouster toer bij Grouster Maitiid

Grou – Waarom staat deze vlag op zondag 3 april op de Grouster toer? De Global Goals vlag is een teken van betrokkenheid van de Grousters met elkaar en met de wereld. Maar wat zijn dan de ‘Global Goals’?

De Global Goals zijn ambitieuze doelen voor een eerlijke en duurzame wereld in 2030 die door alle landen van de Verenigde Naties afgesproken zijn. Om deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen te halen, moeten we op elkaar kunnen rekenen. Hieraan wordt op wereldschaal maar ook op dorpsniveau gewerkt. Iedereen heeft een schakel in handen om de wereld duurzamer en eerlijker te maken.

De Global Goals vlag

De Global Goals vlag.

De vrijwilligersorganisatie Grou2030 is nu vier jaar bezig om de Droom voor 2030 bereikbaar te maken. En tijdens de Grouster Maitiid kan men ontdekken wat er in eigen dorp zoal gebeurt. Zo hebben de deelnemende restaurants duurzame ingrediënten verwerkt in de proeverijen. De themaveldjes op de route zijn door de werkgroepen van Grou2030 gevuld met vele kleine stapjes die iedereen kan zetten. Kijk voor meer info op Grou2030.nl.

Gemeente Leeuwarden doet goed mee en neemt de Duurzame Ontwikkelingsdoelen als basis van hun beleid in het coalitie-akkoord. Zij heeft sinds 2017 de titel Fairtrade Gemeente. De foto-expositie Fair Vooruit van Fairleeuwarden.nl is deze zomer in de Sint Piter kerk te zien en schenkt aandacht aan duurzame voorlopers uit onze gemeente.