Halbertsmaterrein in Grou

Projectontwikkelaar stuurt brief naar gemeente Leeuwarden over trage voortgang ontwikkeling Halbertsma terrein Grou

Grou – Op het gebied van wonen zijn er verschillende ontwikkelingen gaande binnen het dorp Grou. Eén daarvan is de ontwikkeling van het terrein Halbertsma / Faber. De plek waar de voormalige palletfabriek was gevestigd. Middels een ingezonden brief naar de gemeente Leeuwarden laat projectontwikkelaar Bart Mertens namens Fagot Projectontwikkeling zijn ongerustheid blijken omtrent de trage besluitvorming.

Plannen

Al meteen na de sluiting van de palletfabriek in 2013 werden de eerste plannen gemaakt omtrent het bekende terrein Faber/Halbertsma. In het voorjaar van 2016 waren de verkenningen zover gevorderd dat er met een uitwerking begonnen kon worden. Omdat ook in Grou een woningtekort is, is de invulling met wonen en recreatie een ideale hybride vorm.

De voormalige palletfabriek van Halbertsma in Grou

De voormalige palletfabriek van Halbertsma in Grou. Dronefoto: Press4All

Hybride

In het voorjaar van 2019 presenteerde Fagot een nieuw plan voor het gebied met een hybride vorm van wonen en recreëren als invulling. Er moet, onder andere vanwege eventuele vervuiling van de grond, nog onderzocht worden, waar en hoe deze hybride vorm gerealiseerd kan worden. Uit de ingezonden brief blijkt dat een gepland overleg voor eind 2021 met Grou Breed en de gemeente door een woordvoerder van de gemeente is afgezegd (zie onderstaande ingezonden brief).

Voortgang

Volgens projectontwikkelaar Bart Mertens is hij in contact met de gemeente Leeuwarden. “Wij worden door de gemeente Leeuwarden ingelicht over de voortgang van het aanvullende onderzoek”, geeft Bart Mertens via een telefonische toelichting aan.

In de door de redactie van Grousters.nl opgevraagde brief staat:

“Op 12 november hebben we wederom met een ambtelijk/bestuurlijke vertegenwoordiging van uw gemeente gesproken. We hebben daarin samen afgesproken dat een overleg zou worden ingepland over de locatie met Grou Breed en uw gemeente, u zou daarin het voortouw nemen. Dit onder meer vanwege het feit dat het naar uw en onze mening ongewenst is dat over de ontwikkeling van de locatie Faber/Halbertsma wordt gesproken zonder dat wij als grondeigenaar en initiatiefnemer, daarbij aanwezig zijn.

Het verbaast ons dan ook ten zeerste om al na een week na het overleg van 12 november 2021 van u telefonisch te horen dat het bedoelde overleg niet zal plaatsvinden, maar dat u ‘tijd neemt om zelf nog verder te onderzoeken’ of en in hoeverre reguliere woningbouw op de locatie Faber/Halbertsma planologisch mogelijk en gewenst is.

Dit verbaast ons des te meer daar u in 2014 al aangegeven hebt dat u een nieuwe strategische ontwikkelingsvisie wilde opstellen in samenspraak met de omgeving. Daarnaast had ook in 2021 zo’n studie veel eerder kunnen plaatsvinden. Nu is 2021 wat de ontwikkeling betreft een verloren jaar.”