Kerk Grou

Kunst in en om de St. Piterkerk in Grou

Kunstschilders aan de slag in de Sint Piterkerk. Met ingang van 12 augustus, zullen kunstschilders uit Grou en omgeving de kerkzaal van de Sint Piterkerk gaan gebruiken als ruimte om in te werken en zich door te laten inspireren. Aukje de Haan, Yneke Fokkens, Pietrix de Graaf en Ab Karreman gaan bij toerbeurt met enkele belangstellenden en cursisten aan de slag, maar iedere kunstschilder uit Grou-Jirnsum en omgeving is welkom om aan te haken.

Elke donderdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur werken zij in alle rust in de kerk, die dan gesloten is. Om 16.00 uur gaan de deuren open en zijn belangstellenden en passanten welkom om de kerkruimte en de kunstwerken waaraan gewerkt wordt te bezichtigen en met de makers in gesprek te gaan. Bij mooi weer kan er ook buiten in de tuin gewerkt worden.

Hoe kwam dit idee tot stand?
De kerkelijke gemeente zocht naar manieren om de historische kerkruimte, die doordeweeks meestal niet gebruikt wordt, meer open te stellen voor dorpsgenoten. Met name werd daarbij gedacht aan de culturele sector die het in de corona-tijd vaak extra zwaar heeft gehad. Zo kwam men uit bij kunstschilders. Zij zouden de ruimte als atelier en inspiratiebron kunnen gebruiken en tegelijk in contact kunnen komen met kunstminnend publiek dat belangstelling voor de werken zou kunnen hebben.

De kerk wil graag kunstenaars ruimte bieden en steunen en vindt het belangrijk om verbindingen te leggen in het dorp, zoals tussen kunstenaars onderling en tussen kunst en kerk. Een groepje kunstenaars heeft met enthousiasme gereageerd op het idee en zo worden nu de eerste stappen gezet naar Kunst in en om de Sint Piter.

Meer informatie? Ook meedoen? Meld u bij Abe Dijkstra, info@hetpandgrou.nl / 06-53554887