Grou aardgasvrij

Uitnodiging digitale informatieavond aardgasvrij wonen

Grou – De gemeente Leeuwarden wil graag digitaal in gesprek raken met inwoners van Grou over aardgasvrij wonen. Dit naar aanleiding van een gehouden enquête en gesprekken met inwoners en andere partijen in de gemeente Leeuwarden. Hiermee brengt de gemeente dit jaar in kaart wat mogelijke alternatieve warmtebronnen zijn voor wijk of dorp. En hoe we op een haal- en betaalbare manier van het aardgas af kunnen komen.

Grou aardgasvrij

Praat mee over aardgasvrij wonen.

Deze Warmtevisie wordt eind 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna zal de gemeente wijk voor wijk aan de slag gaan met stappen richting aardgasvrij wonen. In samenspraak met de wijk via een haalbaar en betaalbaar plan op maat.

Digitale informatieavond

Gemeente Leeuwarden vraagt inwoners om mee te denken en te vertellen wat voor hen belangrijk is. Daarom is er een digitale informatieavond op 1 juni voor heel gemeente Leeuwarden. Dit is om u als inwoner te informeren over de stappen richting een aardgasvrij Leeuwarden en u de gelegenheid te geven vragen te stellen.

Grou

Daarna worden er 3 gespreksavonden georganiseerd. Hierbij is Leeuwarden opgesplitst in 3 gebieden. Op 22 juni zal dit voor Grou zijn. Tijdens deze gesprekken wil de gemeente verder ingaan op de mogelijkheden voor uw specifieke gebied en met inwoners in kleinere (digitale) groepen een gesprek aangaan over wat er voor hen belangrijk is bij het verduurzamen van de woningen en het stap voor stap aardgasvrij maken van de woning.