Happy Stones Grou

De Happy Stones rage verovert Grou

Grou – De eerste Happy Stones zijn al gesignaleerd bij de Jumbo en bij het kraampje Groen van het Seizoen. Het is de nieuwe rage die vanaf Terschelling via het zuiden en westen langzaam het vaste land van Friesland verovert.

Na Akkrum is de rage van Happy Stones nu overgewaaid naar Grou. De facebookgroep in Grou die op 1 januari 2021 van start is gegaan heeft inmiddels vijftig leden. Ook bij de buurprovincie Drenthe zien wandelaars de vrolijk beschilderde steentjes regelmatig voorbij komen. Volgens RTV Drenthe is het een ware rage aan het worden. In het buitenland staat deze creatieve bezigheid bekend onder de naam Scribble Stones.

Deze happy stones zijn in Grou te vinden.

Deze happy stones zijn in Grou te vinden. Foto Lyneke Dijkstra-Visser

Happy Stones Grou

De initiatiefnemer van de vrolijke stenen in Grou is Lyneke Dijkstra-Visser. Ze kwam in aanraking met het fenomeen toen ze bij haar ouders in Akkrum op bezoek was Lyneke: “Daar doen ze momenteel ook aan Happy Stones. Mijn dochtertje vond dat erg leuk, met pake en beppe stenen zoeken en weer wegleggen. Ik heb vooral creatieve hobby’s, dus dit sprak mij wel aan. Stenen versieren en dan lekker er op uit om ze weg te leggen en de hoop om weer stenen te vinden.”  Volgens Lyneke komt het idee van Terschelling waar het nog steeds een echte hype is. Ook in Duitsland werden  in februari 2020 al Happy Stones gevonden.

Geluksmomentje

De makers van de kleine kleurrijke kunstwerkjes willen ‘vinders’ een geluksmomentje bezorgen. De steentjes worden overal en nergens verstopt, zodat anderen ze kunnen vinden. Wandelaars die een steentje signaleren mogen de kleurrijke boodschap zelf weer op een andere plaats neerleggen. Het leukste is als vinders zelf ook aan de slag gaan, en zelf Happy Stones gaan maken. Wie mee wil doen kan zich aansluiten bij de facebookgroep in Grou via bijgaande link:  HappyStonesGrou