Centrale brugbediening Grou

Leeuwarden kiest voor centrale brugbediening

Grou – De Palmabrêge in Wergea en de Tútse- en Gallebrêge bij Grou zijn overgegaan naar bediening van bruggen op afstand vanuit de provinciale centrale in Leeuwarden.

Centrale brugbediening Grou

Centrale brugbediening Gemeente Leeuwarden Grou

De komende vier jaar volgen er nog acht in de gemeente Leeuwarden. Pauzes en tolgeld zijn op deze bruggen afgeschaft. Op die manier kunnen alle watersporters en de beroepsvaart gastvrij in Fryslân worden ontvangen, aldus de gemeente.

Op de Palmabrêge onthulden gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder van provincie Fryslân en wethouder Bert Wassink van gemeente Leeuwarden maandag elf borden met daarop de namen van de gemeentelijke bruggen die overgaan op de provinciale brugbedieningscentrale. “Een goede, veilige en efficiënte brugbediening is erg belangrijk voor verkeer op de weg en op het water. De stap die we vandaag graag zetten, draagt daar aan bij’’, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder.

De elf gemeentelijke bruggen
De bruggen in volgorde van aansluiting: Palmabrêge (Wergea), Tutsebrêge (bij Grou), Gallebrêge (Grou), Brug Warten Hoofdstraat (Warten), Pylkwiersterbrug (Zuiderburen), Greidanusbrug (Zuiderburen), Slauerhoffbrug (Leeuwarden), Oxenabrids (Hempens-Teerns), Greunsbrug (Leeuwarden), Van Harinxmabruggen oost en west (Leeuwarden). De verwachting is dat alle bruggen in 2024 over zijn naar brugbediening op afstand.

Voor het aansluiten op de centrale zijn onder andere werkzaamheden nodig aan kabels en leidingen, seinen, camera’s en cameramasten.

Provinciale bediencentrale
De Tútse- en Gallebrêge werden al op afstand bediend maar zijn geschikt gemaakt om over te gaan naar de provinciale centrale. Aan de westkant van Leeuwarden worden op dit moment 14 provinciale bruggen op afstand bediend. De provincie bouwt op deze locatie een nieuwe bediencentrale, van waaruit in de toekomst 40 bruggen bediend gaan worden. In 2021 is deze klaar voor gebruik.

Bron & Foto: Omroep LeoMiddelsé