Droniesmaatschapbouma

Fûgelwacht Grou met drone op zoek naar nesten

Grou – Als er één partij is die geen last heeft van de coronacrisis, dan is het de natuur wel. Sterker nog: de natuur gaat gewoon z’n gangetje. En dat geldt ook voor de weidevogels, die op dit moment druk bezig zijn met het uitbroeden van hun eieren. Maar hoe moet het met de nazorgers? Kunnen die in deze coronatijd wel op pad? Dat kunnen ze zeker. De Fûgelwacht Grou ging deze week het land van Maatschap Bouma in om hun infrarood vogel te testen.

De grutto een steeds minder vaak geziene vogel in de Fryske greiden. Foto: Pixabay

Boer Bouma: “Gistermorgen vroeg was de vogelwacht bij ons in vier percelen het land in de weer met een drone om te kijken of er ook nesten te vinden waren. We gaan straks gieren en de mannen van de Grouster vogelwacht wilden oefenen in het besturen van de drone en opsporen van de nesten via een warmtecamera en gewone camera.”

De infrarood vogel is veilig geland. Foto: Mts. Bouma

Het haasje

“Helaas … zelfs geen muis. Verder dan muizengaten, een klomp klei, grote zuringbladen zijn ze niet gekomen. Met liefde hadden we de nesten willen afdekken maar dat is nu niet nodig. Na die tijd is er nog even getest hoe ver de verbinding van de warmtecamera bleef. Meer dan 600 meter met goed bereik. Daarna nog een haas in het omgeploegde land van Broer Roorda gespot. Toch nog een levend beest gevonden!”

Kievit
Geen nesten van kievit gevonden tijdens dronevlucht Fûgelwacht Grou.

“Het leuke is dat men dan toch heel enthousiast is dat ze bij ons in het land mochten komen. We houden het in de gaten en de lijntjes zijn gelegd. Dus als er weer wat moet gebeuren of de vogels zijn aan het broeden op it Eilân dan willen ze zeker weer komen. Een mooi begin van de dag!”