Sport afgelast vanwege corona

Wedstrijden korfbal, voetbal en volleybal in Grou vanwege coronarichtlijn afgelast

Grou – In navolging van de nieuwe richtlijnen vanuit de Rijksoverheid heeft bv SPORT besloten een gedeelte van haar accommodaties waaronder die van Grou tot en met 31 maart 2020 te sluiten, dit om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Aansluitend daarop hebben diverse sportvereniging uit Grou besloten hun wedstrijden en trainingen te annuleren.

Volleybal

In Grou betekent dat, dat sporthal de Twine tot en met 31 maart gesloten zal zijn. Het Volleybalvereniging Grouw ’64 laat weten dat het Grouster Volleybaltoernooi dat daar op 28 maart gehouden zou worden is afgelast. Ook alle trainingen gaan niet door.

Voetbal

Het bestuur van voetbalclub GAVC in Grou laat bij monde van de KNVB weten alle wedstrijden afgelast. De KNVB laat op haar site weten dat alle wedstrijden van veld- en zaalvoetbalverenigingen in Nederland tot en met 31 maart niet door. Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB: “Wij adviseren alle amateurverenigingen om ook geen trainingen, oefenwedstrijden of andere grote bijeenkomsten te organiseren. We hopen op begrip voor dit lastige besluit en de medewerking van alle clubs om gezamenlijk de competities tot een goed einde te brengen. De komende periode gaan we nadenken over een goede oplossing voor ons amateurvoetbal.”

Korfbal

Hoewel de site van KV Mid Fryslân om vrijdag 19:30 uur nog een melding heeft staan dat de wedstrijden gewoon doorgaan heeft de landelijke bond zojuist (vrijdag 19:20 uur) besloten alle korfbalwedstrijden tot en met 31 maart af te gelasten. Ook adviseert het KNKV de verenigingen om tot en met 31 maart trainingen en bijeenkomsten niet door te laten gaan. Deze maatregel volgt op de additionele maatregelen, die het kabinet 12 maart afkondigde in verband met het coronavirus én diens oproep om sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Met deze maatregel volgt het KNKV het advies van het kabinet en sportkoepel NOC*NSF op. Update 12 maart: 19.20 uur

Ook door het KNKV georganiseerde bijeenkomsten en bezoeken aan verenigingen worden tot en met 31 maart afgelast. Begin volgende week verwacht het KNKV nadere informatie te kunnen geven over welke gevolgen deze maatregel heeft voor het verdere verloop van de zaalcompetitie en evenementen.

Andere sporten

Vooralsnog is niet bekend of andere sportactiviteiten zoals judo, tennis of streetdance zijn geannuleerd. Daarvoor kan het beste bij de eigen vereniging informatie worden ingewonnen.