lintje voor brandweermannen uit Grou

Brandweermannen Grou ontvangen onderscheiding

Burgemeester Sybrand Buma heeft vanavond aan vier brandweermannen actief bij brandweerpost Grou een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Dit vanwege hun tomeloze inzet in het rayon van Grou en ver daarbuiten. In totaal werden in de gemeente Leeuwarden elf brandweermannen en één brandweervrouw benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Sybrand Buma reikt koninklijke onderscheiding uit. Video: Press4All.

Tijdens een feestelijke avond in de brandweerkazerne te Leeuwarden werden de bijbehorende versierselen door burgemeester Sybrand Buma opgespeld. De vier brandweermannen (waarvan drie in Grou wonen) die voor brandweerpost Grou een lintje ontvingen zijn: 

lintje voor brandweermannen uit Grou
Koninklijke onderscheiding voor brandweermannen uit Grou. Foto’s: Press4All

De heer Jacob de Vries (Jaap) Geboren: 19 februari 1971 te Leeuwarden Wonend te Grou – Functie Bevelvoerder post Grou -Dienstjaren: 25

De heer Anne Pieter Huistra (Anne) Geboren: 14 augustus 1956 te Idaarderadeel – Wonend te Reduzum – Functie: manschap post Grou – Dienstjaren: 40 (neemt  tevens afscheid)

De heer Jentsje Anne Kooistra (Jentsje) Geboren: 18 mei 1965 te Idaarderadeel – Wonend te Grou – Functie: Bevelvoerder/manschap post Grou – Dienstjaren: 26

De heer Jaap Jan van der Meer (Jaap Jan) Geboren: 19 april 1967 te Leeuwarden – Wonend te Grou – Functie: vrijwillig ploegleider en bevelvoerder post Grou/ medewerker Vakbekwaamheid brandweer Fryslân – Dienstjaren: 25