Hoekstra Viersen Steenendam

Stichting HVS Grou doet oproep voor sponsor-projecten

Grou – Ook dit jaar doet de stichting  Hoekstra, Viersen Steenendam een oproep aan alle inwoners van Grou om een sponsorproject in te sturen. In al die jaren heeft de Stichting haar doelstelling, het financieel ondersteunen van Grousters en Grouster verenigingen en stichtingen, goed waar kunnen maken.

De laatste jaren nemen de aanvragen behoorlijk toe. De Stichting richt zich op Grouster jongeren, die talentvol zijn op cultureel, sociaal of sportief gebied. Deze jongeren willen wij de kans geven om hun talent verder te ontwikkelen.

Jonge sporters

Tevens wil de Stichting Grouster verenigingen, stichtingen, scholen en instellingen, die actief zijn op bovengenoemde gebieden, ondersteunen. Het afgelopen jaar heeft de Stichting  bijvoorbeeld 18 jonge Grousters, vooral op het gebied van sport, denk aan judo, schaatsen, zeilen, badminton, ondersteund. Tevens werd op cultureel en sociaal gebied, meerdere Grouster stichtingen/verenigingen een financieel steuntje in de rug gegeven.

Steenendam aan de Rhaladyk. Foto: Archief HVS.

Oprichters

Steenendam is een plek aan de Rhaladyk, ter hoogte van de T kruising Oudkerk-Birdaard-Rinsumageest. Op die plaats is vuursteen in de grond gevonden, vandaar de naam Steenendam. Daar woonden sinds 1900 Klaas-Symens Hoekstra en Aukje Viersen, de pake en beppe van Joke Hoekstra. Zij woonde in Leeuwarden. Toen Joke 15 jaar was, ontmoette ze de 17 jarige Bram Dijkstra, eveneens uit Leeuwarden. Het klikte meteen tussen de twee tieners. In 1949 trouwen ze en in 1963 gaan ze in Grou wonen. Bram was een succesvol zakenman en in z’n schaarse vrije tijd mocht hij graag schaatsen en zeilen. Op jonge leeftijd reed hij drie keer de Elfstedentocht. Joke was een sociaal bewogen vrouw, die veel voor haar man en familie heeft betekend. In 2006 hebben Joke en Bram, de stichting “Hoekstra-Viersen” Steenendam opgericht. Joke overlijdt in 2010 en Bram in 2015.

Aanvraagformulier

Ben je of zijn jullie nieuwsgierig geworden? Ga naar onze site www.stichtinghvs.nl voor meer informatie. Aanvraagformulieren voor personen en voor verenigingen of stichtingen zijn op de site te vinden, in te vullen en te versturen. Onder projecten vinden jullie ook een greep uit de door de Stichting de laatste jaren gesponsorde personen en stichtingen/verenigingen.

Aanvragen ingediend voor 15 februari 2020, worden in de jaarlijkse Bestuursvergadering van eind april besproken en beoordeeld.

Bestuur Stichting Hoekstra-Viersen-Steenendam