Vondst brieven dichteres Rixt Grou

Schenking van opgedoken brieven Grouster dichteres Rixt

Leeuwarden / Grou – Het Fries Dichterscollectief RIXT schenkt vandaag vier brieven aan Tresoar in Leeuwarden. Het gaat om brieven die zijn geschreven door de naamgever van het collectief: de Grouster dichteres Hendrika Akke van Dorssen (1887-1979).

Rixt werd als Hendrika Akke van Dorssen geboren in Grou op 27 september 1887. Van 1917 tot 1919 werkte zij op het gemeente-secretariaat in Sneek en daarna tot haar pensioen in Deventer, waar zij het bracht tot waarnemend gemeentesecretaris. 

Vondst

Dichter Koos Hagen (1939) uit Amstelveen vond de handgeschreven brieven afgelopen zomer in de nalatenschap van zijn vader, die een tijd dominee in Leeuwarden was. Hij besloot de schrijfsels, uit 1965 en 1966, te schenken aan het dichterscollectief omdat dat naar haar vernoemd is. De correspondentie tussen ds. Hagen en Rixt gaat over passages uit De gouden rider, de dichtbundel waar Rixt in 1952 de Gysbert Japicxprijs voor kreeg. De predikant begrijpt een aantal passages niet en Rixt licht deze toe in de brieven. Vandaag, op de 41e sterfdag van dichteres Rixt, biedt het collectief de brieven aan Tresoar aan, die worden hier toegevoegd aan het archief van de dichteres. De brieven zijn te lezen op www.rixt.frl en www.sirkwy.frl

Levensloop

Tussen haar schooljaren en haar bestaan als ambtenares lag een periode van ziekte en kuren in verschillende sanatoria. In het sanatorium van Putten leerde zij de jonge dichter J. Philip van Goethem kennen die haar aanmoedigde om te gaan dichten. In het sanatorium in Davos raakte Rixt bevriend met andere Friese patiënten en met elkaar lazen zij Friese poëzie.

Zodoende kwam Rixt ertoe om in haar moedertaal te gaan dichten. Mensen als Jan Jelles Hof, en later Douwe Kalma onderkenden haar talent. Om als jonge vrouw naar buiten te treden met liefdesgedichten die recht uit het hart kwamen, was volgens Kalma moed voor nodig in het ingetogen Friesland. Hoewel ze maar een klein oeuvre had geschapen neemt Rixt een voorname plaats in in de Friese literatuur. Zij overleed op 31 januari 1979 in Colmschate.

Bronnen / Overgenomen van: Friesch Dagblad / Tresoar