Dronefoto Grou Fumo Milieudienst Friesland

Fumo vestiging in voormalig gemeentehuis te Grou voor negen ton gerenoveerd

Grou – Het gebouw van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) in Grou zal in 2020 geheel gerenoveerd worden. Het college van B & W van de gemeente Leeuwarden wil negen ton investeren om het gebouw geheel energieneutraal te maken.

De verbouwing is noodzakelijk omdat de FUMO meer uitvoeringstaken van de Friese gemeenten krijgt. Zo zullen de mensen van FUMO vanaf 1 januari asbestcontroles uitvoeren. Wegens de toename van werkzaamheden ligt het in de bedoeling dat er twintig voltijdsbanen bij komen.

Dronefoto Grou Fumo Milieudienst Friesland
Gebouw Fumo Grou Milieudienst Friesland. Foto: Press4All

Het pand aan de J.W. de Visserwei deed vroeger dienst als gemeentehuis van Boarnsterhim. Het werd eind jaren zeventig gebouwd als kantoorruimte voor Halbertsma bv en in 1982 in gebruik genomen door ambtenaren van Idaarderadeel, Rauwerderhem en Utingeradel in de aanloop naar de fusie tot Boarnsterhim in 1984. Een paar jaar later bleek dat het gebouw niet meer aan de arbo-eisen voldeed. Na een discussie van ruim twintig jaar werd het gebouw in 2005 uitgebreid en opgeknapt en in 2007 in gebruik genomen.

De nieuwe renovatie moet medio 2020 klaar zijn. De kosten worden in twintig jaar afgeschreven, in delen van 45.000 euro per jaar. Het grootste deel daarvan, dertigduizend euro, wordt door middel van een huurverhoging betaald. Dit is mogelijk omdat de FUMO straks minder energiekosten hoeft te betalen. De resterende vijftienduizend euro per jaar is voor rekening van de gemeente, evenals 80.000 euro aan onderhoudskosten. Bouwbedrijf BAM was winnaar bij de aanbesteding en zal het pand lange tijd blijven onderhouden. De werknemers krijgen straks flexibele werkplekken en een verbeterd klimaat- en luchtbehandelingssysteem. 

In augustus heeft Omgevingsdienst FUMO aan de Friese overheden gevraagd het komend jaar 3,8 miljoen euro extra te investeren. Ze verricht meer taken en moet haar begroting daarom uitbreiden.


Bron: Friesch Dagblad / Leeuwarder Courant – Foto: Press4All