Aanleg 2e fase fietspad Leechlân Grou naar Warten na de zomer

Grou / Warten – Na de realisatie van de eerste fase van het fietspad van Grou naar Warten is de gemeente Leeuwarden druk bezig met het tweede en afsluitende gedeelte. Een ontwerp van een nieuwe fietsbrug op dit gedeelte van It Leechlân is inmiddels gerealiseerd. De steeds vertraagde aanleg van het tweede gedeelte start na de zomer als de laatste bestemmingsprocedure is afgerond

De gesprekken met de grondeigenaren zijn door de gemeente Leeuwarden inmiddels allemaal afgerond. Op de achtergrond is voor zover mogelijk de voorbereiding doorgegaan, zijn er zaken in gang gezet of in planning opgenomen. Er zijn inmiddels een aantal vergunningen aangevraagd, waaronder een kapvergunning. Meteen nadat alle afspraken over de grondverwerving zijn afgerond kan gestart worden met de voorbereidende werkzaamheden en wordt het werk aanbesteed.
De uitvoering vertraagde doordat een klein stuk niet in het bestemmingsplan past. Een korte procedure moet dit oplossen. Bewoners ijveren sinds de jaren negentig voor een veilige fietsroute.

Artist impression nieuwe houten fietsbrug

Fietsbrug

Inmiddels is er ook een fietsbrug van de tekentafel gekomen. Deze fietsbrug is ontworpen door bureau Lievense adviseurs ingenieurs. Op de afbeelding is te zien dat een van hout gemaakt fietspad naast de bestaande brug wordt geplaatst.