Mogelijke sloop torentje Nij Friesmahiem in Grou

Grou – Het houdt de gemoederen in Grou flink bezig dat het torentje van het oude Friesmahiem – nu bekend als Nij Friesmahiem – mogelijk gesloopt gaat worden. Op dit ogenblik staat het zieltogende hoogtepunt aan de grond weg te kwijnen. Grouster Lyda Veldstra liep laatst langs het torentje en is van mening dat dit historische ‘tuorke’ voor Grou behouden moet blijven.

Het torentje staat bij het terrein van het nieuw te realiseren woongebied Wetterfront. “De projectontwikkelaar heeft mij laten weten dat indien er geen belangstellenden voor zijn het torentje gesloopt gaat worden”, laat Lyda Veldstra weten. Het torentje kan echter niet zomaar overal geplaatst worden. “Ik denk dat het wel een stevige fundering nodig heeft. Degene die het overneemt is zelf ook verantwoordelijk voor het onderhoud van het torentje”, geeft Veldstra aan. Ze heeft ook diverse partijen in Grou, zoals plaatselijk belang, op de hoogte gesteld van de verweesde toren.


Historische foto van het oude Friesmahiem met het torentje.

Veldstra zou het jammer vinden als het historische ‘tuorke’ gesloopt gaat worden. “Er is al gesuggereerd dat het mooi zou staan bij het huidige Friesmastate. Maar als iemand in Grou een ander idee heeft of geschikte locatie weet dan zou dat mooi zijn.”