‘Samen werken aan een schone omgeving’

Pleatsik Belang Grou organiseert op 27 en 28 maart 2019 samen met gemeente Leeuwarden de grote schoonmaakactie Himmelwike. Hiermee gaat Grou schoon en opgeruimd de zomer tegemoet!

U als inwoner of als buurt / buurtvereniging mag voor 14 januari 2019 klussen insturen die vervolgens worden uitgevoerd door een grote groep medewerkers van Omrin, Skrep, Buitendienst, Elkien, Stadstoezicht en vrijwilligers van Piter Jelles, de beide basisscholen en OSG Sevenwolden.

Voorbeelden van klussen die uitgevoerd kunnen worden:

  • Graffiti van muren en gevels
  • Stoepen egaliseren
  • Dreggen
  • Afbreken van storende onnodige bouwval
  • Tuintjes schoonmaken van ouderen of minder validen
  • Vuil opruimen, ook uit water
  • Straatverlichting repareren
  • Snoeien
  • Schoonmaken van verkeersborden
  • Andere klussen die u, in het belang van uw leefomgeving, belangrijk vindt.

Vul het formulier in op onze website. Upload daarbij een foto van de klus en voegl een duidelijke omschrijving bij.

Wij zorgen dat uw klus vanaf 14 januari op de klussenlijst komt!