Grou

”Brug Kromme Grou moet hoger”

Tijdens de Statenvergadering van 26 september 2018 gaat Sietze Schukking er bij Gedeputeerde Staten op aandringen dat de brug over de Kromme Grou, conform eerdere toezeggingen, door Rijkswaterstaat wordt verhoogd.

De A32 krijgt in 2019 ingrijpend groot onderhoud waarbij wegdek en fundament volledig worden vernieuwd. De huidige brug over de Kromme Grou is technisch voorbereid om omhoog gebracht te kunnen worden.

De provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden hebben al veel geld geïnvesteerd in de andere bruggen over deze route en dat is weggegooid geld als ook deze brug niet wordt verhoogd. Rijkswaterstaat heeft eerder beloofd de brug te zullen verhogen. Het wordt nu extra makkelijk omdat de verhoging maar tot 2,50m hoeft in plaats van oorspronkelijk 3,0m en alle verkeersmaatregelen moeten nu toch al vanwege het onderhoud moeten plaatsvinden.

Sietze Schukking: “Provincie en gemeente moeten er nu scherp boven op zitten dat eerdere toezeggingen gestand worden gedaan, we moeten ons de kaas niet weer van het brood laten eten”