Kerkgebouw Kievitstraat in Grou wordt gemeentelijk monument

GROU – Dinsdag 19 december heeft het college van b & w van Leeuwarden besloten het kerkgebouw aan de Kievitstraat in Grou aan te wijzen als gemeentelijk monument. De monumentenstatus is vandaag officieel aangewezen, met de verzending van het vandaag gedateerde besluit.

Het gereformeerd kerkgebouw Kievitstraat 3a in Grou is in 1939-’40 gebouwd in traditionalistische trant, sterk neigend naar de Delftse School. Architect Gjalt van der Zee was verantwoordelijk voor het ontwerp.

Door de aanwijzing tot monument kan het initiatief van de kerkgemeente voor de sloop van de kerk en de nieuwbouw van 16 zorgwoningen ten behoeve van de J.P van den Bent Stichting niet doorgaan. Belangrijke randvoorwaarde bij dit besluit is een goede alternatieve locatie voor de stichting. Dit alternatief verwacht men op korte termijn te kunnen bieden. Hierover is inmiddels ook gesproken met de investeerder, ontwikkelaar en afnemer (JP van den Bent Stichting) en vertegenwoordiging van toekomstige cliënten van dit zorgvastgoed. Zij zijn unaniem enthousiast over dit alternatief.

Eind oktober van dit jaar was de laatste kerkdienst in het godshuis. Het kerkgebouw werd door de Protestantse Gemeente in Grou nauwelijks nog gebruikt. Tien jaar geleden besloot de – toen nog – hervormd-gereformeerde federatie de gezamenlijke diensten in de hervormde Sint Piterkerk te houden.