Seismologisch onderzoek zorgt voor onrust in Grou

GROU- Momenteel onderzoekt Vermilion Energy Netherlands BV in de grond van Grou en omgeving naar potentieel aanwezig gas. Duitse pick-ups en de draden en palen verschijnen her-en-der in het straatbeeld.

In het verleden heeft Pleatslik Belang Grou een digitale enquête gehouden over het voornemen tot dit onderzoek. Hieruit bleek dat een overgroot gedeelte van de respondenten hier tegen was. Daarop is toen door PBG een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente Leeuwarden tegen het verlenen van de benodigde omgevingsvergunning voor dit onderzoek. Deze procedure is niet gewonnen.

Het huidige seismologisch onderzoek veroorzaakt onrust. Pleatslik Belang Grou heeft daarbij het gevoel dat niet alle onrust haar bereikt. Het huidige onderzoek stoppen is onmogelijk. Maar Pleatslik Belang Grou wil zoveel mogelijk input verzamelen voor eventueel volgende procedures. Daarom vragen zij inwoners van Grou, maar ook nadrukkelijk inwoners van de buitengebieden klachten en opmerkingen bij Pleatslik Belang Grou kenbaar te maken. Dat kan via info@pbgrou.nl.

In samenwerking met o.a. Business Club Grou, en afhankelijk van wat er uit het huidige onderzoek komt zal gekeken worden welke volgende stappen er ondernomen kunnen worden.