Groen licht voor veilige fietsroute tussen Grou en Warten

GROU – Het CDA Leeuwarden is ontzettend blij te melden dat er na een intensieve lobby, en een goede samenwerking met de Provinciale Staten, nu groen licht is voor de aanleg van fietspad Leechlân fase 2. Hiermee wordt een veilige fietsroute gerealiseerd tussen Grou, Warten en Wergea. 

Met name na de gemeentelijke fusie met Boarnsterhim zijn er veel dorpen aan de zuidkant van de gemeente bij gekomen. Tussen deze dorpen is langs het Leechlân geen goede en veilige fietsverbinding. Al jaren is dit de dorpen een doorn in het oog en vanuit die energie ontstond in 2001 de Werkgroep Fietspad Leechlân.

Deze werkgroep bestond uit omwonenden en Pleatslik Belang Wergea, Grou en Dorpsbelangen Warten. Het doel: een veilige fietsroute tussen de dorpen van voormalig Boarnsterhim. Fase 1 werd in samenwerking tussen werkgroep, gemeente en provincie in 2016 gerealiseerd. Nu is er dus ook groen licht voor fase 2.