Pleatslik Belang Grou maakt vuist tegen toenemende inbraak

GROU – Pleatslik Belang Grou stelt op 5 april om 20.00 uur haar jaarvergadering in het teken van inbraakpreventie om het aantal inbraken in het dorp een halt toe te roepen. Volgens de vereniging is namelijk de afgelopen periode het aantal inbraken in Grou fors gestegen.

Pleatslik Belang Grou is een vereniging met zo’n 900 leden, die al meer dan 25 jaar opkomt voor de belangen van Grou en de Grousters. De jaarvergadering en voorlichting wordt in Hotel Oostergoo gegeven door Hillebrand Tanja, beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid van de Gemeente Leeuwarden.

Overdag zal er een preventietruck aanwezig zijn op het Halbertsma’s Plein vanaf 16.00 tot 20.00 uur. Pleatslik Belang Grou nodigt alle Grousters uit een bezoek te brengen aan deze truck.

De voorlichting tijdens de jaarvergadering zal o.a. gaan over:
• inbraak cijfers in Grou
• Trends met betrekking tot woninginbraken
• Burgerparticipatie
• Whats App, burgernet, buurtpreventie