Verdubbeling aan watersport cursisten in Grou

GROU – Op zaterdag 4 maart komen ruim 50 cursisten uit alle hoeken van het land naar Grou om verschillende watersport examens af te leggen. Dit is een verdubbeling ten opzichte van voorgaande maanden. Vele watersporters en beroepsmensen komen ieder jaar naar Grou om examen af te leggen.

De examens worden afgelegd in het Zeilcentrum, Hotel Oostergoo en vestigingslocatie Tienstra Nautische Dienstverlening. ”Grou is een bekende plek voor watersporters. De belangstelling was dan ook groot tijdens de beurs Boot Holland. Hier komen de meeste aanmeldingen vandaan”, vertelt examinator Anne Tienstra.

De examens worden georganiseerd door Nautische Examens Nederland, landelijke goedkeuring Agentschap Telecom. Waarbij de opleiding bestaat uit operationele vaardigheden, uitwijk marifoonles,  Marcom B en algehele examens.