Grou in beeld voor aanleg zonnepark van 8 hectare

GROU – Op dit ogenblik worden er gesprekken gevoerd over de aanleg van een zonnepark van acht hectare bij Grou. Hieruit blijkt dat de gemeente Leeuwarden een deel van haar duurzame energie in dit Friese watersport dorp wil gaan realiseren.

Het zonnepark moet deel gaan uitmaken van de doelstelling van de provincie Fryslân om in 2020 zelf voor twintig procent duurzame energie te gaan zorgen. Op dit ogenblik worden drie zonneparken bij de Haak om Leeuwarden gerealiseerd.

Wethouder Isabella Diks van de gemeente Leeuwarden was gister aanwezig bij het startschot tot realisatie van deze drie parken. In totaal moeten de parken energie opwekken voor zo’n 1100 huishoudens.